Kategori: Günün Duası

Kalplerimizi sapıklığa meylettirme

  -Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. [Âl-i İmrân Sûresi: 8.] -Muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak Sensin. [Bakara Sûresi: 128.] Âmin! Sözler / Otuz Üçüncü Söz / 630  

Yazının Devamı

Onunla hesâba çekme

-Ey Rabbimiz! Unutur veya hatâya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesâba çekme. [Bakara Sûresi: 286.] -Muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak Sensin. [Bakara Sûresi: 128.] Âmin! Sözler / Otuz Üçüncü Söz / 630  

Yazının Devamı

Beni ebediyen rızâna mazhar eyle

Allah’ım!  •    Ey kullarına pek şefkatli olan Rahîm, ey maddî ve mânevî hastalıklara şifa veren Şâfî, ey ikram ve ihsânı bol olan Kerîm, ey belâ ve musîbetleri def ’ edip âfiyet veren Muâfi! Benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü hastalığa karşı bana âfiyet ver, beni ebediyen rızâna mazhar eyle. Bunu rahmetinle ihsân eyle ey […]

Yazının Devamı

Her türlü hastalığa karşı bana âfiyet ver

Allah’ım!  •   Sen şifâ veren Şâfî’sin, ben ise türlü türlü dertlere mübtelâ bir hastayım. Ey kullarına pek şefkatli olan Rahîm, ey maddî ve mânevî hastalıklara şifa veren Şâfî, ey ikram ve ihsânı bol olan Kerîm, ey belâ ve musîbetleri def ’ edip âfiyet veren Muâfi! Benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü hastalığa karşı bana âfiyet […]

Yazının Devamı

Beni ebediyen rızâna mazhar eyle

Allah’ım!  •   Sen şifâ veren Şâfî’sin, ben ise türlü türlü dertlere mübtelâ bir hastayım. Öyleyse ise Sen benim günahlarımı affet, hatâlarımı bağışla, hastalıklarıma şifâ ver, ey bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan Allah, ey her şeye bedel, her şeye yeten Kâfi, ey mahlûkatını besleyip büyüten ve mânilerini def ’ eden Rab, ey va’dini mutlaka yerine getiren […]

Yazının Devamı

Sen cömertlik sahibi Cevâd’sın

Allah’ım!  •   Sen her türlü zarar ve korkudan uzak Emîn’sin, ben ise maddî ve mânevî korkular içinde biriyim. • Sen cömertlik sahibi Cevâd’sın, ben ise Senin cömertliğine muhtaç bir miskinim. • Sen kullarının duâlarına cevap veren Mucîb’sin, ben ise ise Sana yalvaran duâcıyım. Sözler / Otuz İkinci Söz / 595  

Yazının Devamı