Kategori: Günün Duası

Cenâb-ı Hak, bizleri onlardan eylesin

Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin; Seni gereği gibi tanıyamadık. [Duâ] Sözler / On Birinci Söz / 115 * * * Ebedî ve sermedî olan bir cemâlin seyirci müştâkı ve âyinedar âşıkı, elbette bâkî kalıp, ebede gidecektir. İşte Kur’ân şâkirdlerinin âkıbetleri böyledir. Cenâb-ı Hak, bizleri onlardan eylesin, Âmin. Sözler / On Birinci Söz / 116

Yazının Devamı

Onun hidâyet yıldızlarına selâm eyle

Allahım,      Risâlet semâsının güneşi, nübüvvet burcunun ayı olan yüce Peygambere (a.s.m.), onun hidâyet yıldızları olan Al ve Ashâbına salât ve selâm eyle. Bize, erkek ve kadın mü’minlere merhamet et. Amin, Âmin, Âmin. Sözler / On Birinci Söz / 119

Yazının Devamı

Münker ve Nekîr melekleri haktır

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Hiç şüphesiz öldükten sonra diriliş haktır, Cennet haktır, Cehennem haktır, şefaat haktır, Münker ve Nekîr melekleri haktır. Allah’ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine İmân ettim. Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh olmadığına ve Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın resûlü olduğuna şehâdet ederim. Allahım! Senin rahmet […]

Yazının Devamı

Erkek, kadın bütün mü’minlere

“Allahım, Seni nasıl tanımaları, Sana nasıl kullukta bulunmaları gerektiğini öğretmek için kullarına muallim, isimlerinin hazînelerini tanıtıcı, kâinat kitâbının âyetlerinin tercümânı, kulluğuyla rubûbiyet güzelliğinin aynası olarak gönderdiğin zâta, onun bütün âl ve ashâbına salât ve selâm eyle. Bize ve erkek, kadın bütün mü’minlere merhamet eyle. Amin. Bunu rahmetinle yap ey, merhamet edenlerin en merhametlisi! Sözler / […]

Yazının Devamı

Yâ Rab, garibem,

“Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem, Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!  Amin! Bizi doğru yola ilet.” [Fatihâ Sûresi: 6.] Âmin! Sözler / Dokuzuncu Söz / 50   “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl.” Âmin! Sözler / Altıncı Söz / 33 […]

Yazının Devamı

Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri

“Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve imân ehlinden eyle. Âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibâren tâ kıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah’ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün […]

Yazının Devamı