Kategori: Günün Duası

Kadri pek yüce ve makamı pek büyük olan

Allahım! Kadri pek yüce ve makamı pek büyük olan Habibin, Ümmî Peygamber, Efendimiz Muhammed’e ve Âline ve ashabına salât ve selâm et. Âmin.   Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 414  

Yazının Devamı

Bize Kur’ân’ın esrarını tefhim et

Ey Kur’ân’ı indiren Allahım! Kur’ân’ın hürmetine, Ay ve Güneş dönüp durdukça bize Kur’ân’ın esrarını tefhim et; kendisine Kur’ân’ı indirdiğin zâta ve bütün Âl ve ashabına salât ve selâm et. Âmin. Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 397 * * *

Yazının Devamı

Erkek ve kadın mü’minleri mağfiret et

“Elhamdü lillâhi alâ nûri’l-îmâni ve’l-Kur’ân” Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 400 * * * Allahım, erkek ve kadın mü’minleri mağfiret et. Amin! Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 402 * * *

Yazının Devamı

İhsanda bulunduklarının yoluna ilet

“İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd ise Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” [Sâffât Sûresi: 37:180-182.] Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 393 * * *  

Yazının Devamı

İhsanda bulunduklarının yoluna ilet

“Bizi doğru yola ilet-kendilerine nimet ve ihsanda bulunduklarının yoluna ilet.” [Fâtiha Sûresi: 1:6-7.] Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektub / 384 * * * Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur’ân’ın harfleri adedince salât ve selâm et. Âmin. Mektubat / Yirmi […]

Yazının Devamı