Kategori: Günün Siyer-i Nebi Sorusu

Peygamberler kimlerdir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: O’nun (sav) hayatını okurken; parçalanmış ve dağınık bir duruma düşmüş bir toplumun Allah’ın davası için nasıl da kenetlendiklerini, kardeş olduklarını ve zalimlerin korkulu rüyası haline geldiklerini kavrar insan. O’nun izinde giderken, aşkı, muhabbeti, dostluğu, sevdayı ve kardeşler için her şeyden vazgeçebilmeyi öğrenir insan. O’nsuz Müslümanlığın olamayacağını ve O’nu bilmeden huzur […]

Yazının Devamı

Günahlar nelere sebebiyet verir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: “Günah elbisedeki kir gibidir. Eğer elbisedeki kir hemen giderilmezse içine işlediği için ilerde bu kiri elbiseden gidermek zorlaşır. Günah da bunun gibi kalbi kirletir. Kalbe yerleşerek kalbi katılaştırır ve insana başka günah işleme cüretini verir.” Buna göre; I. Günahlar insanı manen kirletir. II. İşlenen günahlardan hemen el çekip tevbe etmek gerekir. […]

Yazının Devamı

“Takva Mescidi” olarak adlandırılan mescid hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: İslam tarihinde ilk inşa edilen ve Kur’an’da “Takva Mescidi” olarak adlandırılan mescid aşağıdakilerden hangisidir? A) Mescid-i Nebevi B) Mescid-i Kuba C) Mescid-i Haram D) Mescid-i Kıbleteyn E) Mescid-i Aksa

Yazının Devamı

Medine Sözleşmesi’nde olmayan madde hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir? A) Haksızlık yapan ve suç işleyenler korunmayacak. B) Yahudiler dinlerinde serbest olacaklar. C) Düşmana karşı Medine ortak savunulacak. D) Müslümanlar, Yahudilerin Kureyşlilerle olan ilişkilerine karışmayacak. E) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak.

Yazının Devamı

Hudeybiye Barış Anlaşması’nda yer almayan madde hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşması’nda taraflar arasında karara bağlanan esaslardan biri değildir? A) Taraflar arasında on yıl savaş yapılmayacak. B) Mekkeli gençlerden Müslüman olup Medine’ye sığınanlar geri verilecek. C) Yağmacılık yapılmayacak, anlaşmaya ihanet edilmeyecek. D) Arap kabileleri diledikleri tarafla ittifak kurabilecek. E) Müslümanlar sadece bu yıl Kabe’yi üç günlüğüne ziyaret edebilecek.

Yazının Devamı

Birbirine düşen ümmeti hangi etken bir araya getirir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Allah Resulü’nün, Yahudilerin kışkırtmaları sonucu birbirleriyle sürekli savaş halinde olan insanları bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlemiştir. Bu durum göz önüne alındığında dünyanın her tarafında birbirine düşen ümmetin bir araya gelebilmesi için gerekli olan öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Güçlü bir lider B) Güçlü bir ordu C) Ekonomik güç D) Teknoloji […]

Yazının Devamı