Kategori: Günün Sorusu

Peygamberimiz hangi sebeple Hira mağarasına çekilmiştir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav), Hira Mağarası’nda yalnızlığa çekilme sebeplerinden biri değildir?  B) İçki ve zinanın artması  C) Putlara tapmanın artması  A) Haksızlık ve zulmün artması  D) Sahabelerin sıkıntılarının artması

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber Efendimiz’in çocuklarla ilgili davranışı değildir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in çocuklarla ilgili davranış ve tavsiyelerinden biri değildir?  B) Çocukların başlarını okşamak, onlara hayır dualarda bulunmak.  C) Çocukların yüzme ve güreş gibi tehlikeli sporları öğrenmesini engellemek.  A) Çocuğu olanın, onunla çocuk olması  D) Bir babanın çocuğuna güzel ahlakı miras bırakması

Yazının Devamı

Peygamberimiz’e hizmet eden sahabe hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz Medine’ye geldiği zaman, herkes O’na bir şeyler hediye etti. Ancak hediye edecek bir şeyi olmayan Ümmü Süleym, daha sekiz-on yaşlarındaki oğlunun elinden tutup Peygamber Efendimiz’e getirdi. “Ya Resulallah, benim bu oğlumdan başka sana hediye edecek bir şeyim yok.” diyerek oğlunu Peygamber Efendimiz’in hizmetine bıraktı. Hayatı boyunca Peygamberimiz’e hizmet edip […]

Yazının Devamı

Hudeybiye Anlaşmasında hangisi yoktur?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşması’nın maddelerinden biri değildir?  B) Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar iade edilmeyecektir.  A) Müslümanlar, Kâbe’yi ziyaret etmeksizin Medine’ye geri dönecektir.  D) Müslümanlar umre yapmak için başka bir şehre gidecektir.  C) Anlaşmanın süresi on yıl olacaktır.

Yazının Devamı

Peygamberimiz’e hangi isimle hitab ediliyordu?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Araplarda bir gelenek olarak, insanlar ilk erkek çocuğunun adıyla anılırdı. İlk erkek çocuğundan dolayı Peygamber Efendimiz’e (sav) hangi isimle hitab ediliyordu?  C) Ebu’l- Hüseyin  A) Ebu’l-İbrahim  D) Ebu’l- Kasım  B) Ebu’l- Abdullah

Yazının Devamı

Olaylardan hangisi örnek gösterilebilir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: ‘’Asker sayısının fazla olması her zaman savaşların kazanılmasında etkili değildir. İslam ordusu birçok savaşta düşman karşısında sayısal olarak az olmasına rağmen zafer kazanmıştır.’’ I. Bedir Savaşı II. Huneyn Savaşı III. Mute Savaşı IV. Tebük Gazası Yukarıdaki olaylardan hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?  C) I, III ve IV  D) II, III ve […]

Yazının Devamı