Kategori: Bilgi Yarışması

İfadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye vardır. Bu ifadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür? A) Terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. B) Mücahede şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. C) Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir. […]

Yazının Devamı

Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  A) Peygamberimiz’in (sav) doğumundan önce gerçekleşmiştir.  D) Mekkeliler Ebrehe’ye karşı Bizans’tan yardım istemiştir  C) Mahmud adlı fil yere çökmüş ve Allah Ebabil kuşlarıyla Kâbe’yi korumuştur.  B) Yemen valisi Ebrehe, kıskançlığından dolayı Kâbe’yi yıkmak istemiştir. [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Lezzetli yiyecekleri tercih ederken sahip olunması gereken ahlâkî özellikler nedir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takib edebilir. Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, lezzetli yiyecekleri […]

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber’in, insanları İslam’a çağırırken kullandığı yöntemlerden biri değildir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Üç yıllık gizli davet sona ermişti. Dördüncü yılın başında Peygamber Efendimiz’e yüce Allah’tan şu emir geldi. “Ey Resulüm! En yakın akrabalarını uyar” Aşağıdakilerden hangisi bu emirden sonra Peygamber Efendimiz’in, insanları İslam’a çağırırken kullandığı yöntemlerden biri değildir?  A) İslam’ı anlatmak için yakın akrabalarını yemeğe davet etmiştir.  B) İslam’a çağırmada tembellik göstermemiş, akrabalarının […]

Yazının Devamı

İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran maniler neden kısa kesilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran manilerin geri kalanı, hangi Risâleye havale edilerek kısa kesilmiştir? A) Rumuzat-ı Semaniye B) Hücumat-ı Sitte C) İşarat-ı Selase D) Es’ile-i Sitte E) Esma-i Sitte [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: I. Bilgi: Peygamber Efendimiz’in(sav) mucizelerinden biri olan Ay’ın Yarılması olayı Mekke döneminde gerçekleşmiştir. II. Bilgi: Hz. Hamza Peygamberimiz’i(sav) öldürmeye gittiği vakit kardeşi Esma’nın evinde Habbab bin Eret’ten Fussilet suresini dinlemiştir. III. Bilgi: Müşriklerin toplanıp karar aldıkları merkeze “Daru’l Erkam” denir. IV. Bilgi: Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar Cafer bin Ebu Talib başkanlığında […]

Yazının Devamı