Kategori: Günün Risale-i Nur Sorusu

İfadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye vardır. Bu ifadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür? A) Terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. B) Mücahede şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. C) Bir şerr-i cüz’î gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir. […]

Yazının Devamı

Lezzetli yiyecekleri tercih ederken sahip olunması gereken ahlâkî özellikler nedir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takib edebilir. Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, lezzetli yiyecekleri […]

Yazının Devamı

İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran maniler neden kısa kesilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran manilerin geri kalanı, hangi Risâleye havale edilerek kısa kesilmiştir? A) Rumuzat-ı Semaniye B) Hücumat-ı Sitte C) İşarat-ı Selase D) Es’ile-i Sitte E) Esma-i Sitte [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

Marifetullah şahidi ve bürhanı,hangi unsura benzetilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir… Eğer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü… (o), maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da giremez, […]

Yazının Devamı

Tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka su çıkarmak san’atını kim öğretmiş?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Evet, Cevvad-ı Mutlak (Celle Celaluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. (1) Onunla evamir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi’ etmiştir.(2) Bak o Hakîm-i Zülcelal’e; nasıl Kitab-ı Mübin’in düsturlarından arı vazifesine ait mikdarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. (3) O sandukçanın […]

Yazının Devamı

Hangisi paragrafta bahsedilen şakirdlerin en büyüklerinden biridir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Kur’ân, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlâhiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin zerratını, birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. “Evradlarınızı bununla okuyunuz.” der. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta bahsedilen şakirdlerin en büyüklerinden biridir? A) İbn-i Rüşd B) İbn-i […]

Yazının Devamı