Kategori: Günün Siyer-i Nebi Sorusu

Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  A) Peygamberimiz’in (sav) doğumundan önce gerçekleşmiştir.  D) Mekkeliler Ebrehe’ye karşı Bizans’tan yardım istemiştir  C) Mahmud adlı fil yere çökmüş ve Allah Ebabil kuşlarıyla Kâbe’yi korumuştur.  B) Yemen valisi Ebrehe, kıskançlığından dolayı Kâbe’yi yıkmak istemiştir. [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber’in, insanları İslam’a çağırırken kullandığı yöntemlerden biri değildir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Üç yıllık gizli davet sona ermişti. Dördüncü yılın başında Peygamber Efendimiz’e yüce Allah’tan şu emir geldi. “Ey Resulüm! En yakın akrabalarını uyar” Aşağıdakilerden hangisi bu emirden sonra Peygamber Efendimiz’in, insanları İslam’a çağırırken kullandığı yöntemlerden biri değildir?  A) İslam’ı anlatmak için yakın akrabalarını yemeğe davet etmiştir.  B) İslam’a çağırmada tembellik göstermemiş, akrabalarının […]

Yazının Devamı

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: I. Bilgi: Peygamber Efendimiz’in(sav) mucizelerinden biri olan Ay’ın Yarılması olayı Mekke döneminde gerçekleşmiştir. II. Bilgi: Hz. Hamza Peygamberimiz’i(sav) öldürmeye gittiği vakit kardeşi Esma’nın evinde Habbab bin Eret’ten Fussilet suresini dinlemiştir. III. Bilgi: Müşriklerin toplanıp karar aldıkları merkeze “Daru’l Erkam” denir. IV. Bilgi: Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar Cafer bin Ebu Talib başkanlığında […]

Yazının Devamı

Hicret esnasında alınan önlemlerle ilgili bilginin hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Peygamberimiz (sav), hicreti esnasında birçok önlem almış, en küçük detayı bile düşünüp üzerine düşen görevi yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmişti. Peygamberimiz (sav) bu hareketi ile bizlere örnek olmuştur. Bir işe başlayacağımız vakit üstümüze düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmamız gerektiğini öğretmiştir. Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ’in (sav) […]

Yazının Devamı

Medine Vesikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Medine Vesikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  D) Zina, içki ve faiz gibi kötülükleri yasaklayan maddelerden oluşur.  A) Medine İslam devletinin ilk anayasasıdır.  B) Bu vesika ile farklı unsur ve toplumlardan oluşan bir devlet yapısı ortaya çıktı.  C) Medine’deki Muhacir, Ensar, Müşrik ve Yahudilerin ortak bir anayasası hükmündedir. [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist […]

Yazının Devamı

Tebük Seferi olayında hangisi doğrudur?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Tebük Seferi’ne mazeretsiz olarak katılmadıkları için, tevbe edip affedildiklerine dair ayet nazil oluncaya kadar, Peygamber Efendimiz’in (sav) ve ashabının 50 gün boyunca kendileriyle konuşmadığı sahabeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?  E) Haris b. Umeyr – Abdurrahman b. Avf – Süheyl b. Amr  B) Ka’b b. Malik – Mürare b. Rebi […]

Yazının Devamı