Kategori: Kur’an

Uluslararası Öğrenciler Kur’an’ı Güzel Okumak İçin Yarışıyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın ön elemeleri başladı.

Yazının Devamı

Kur’an’da Deizm

Kur’ân-ı Kerim’de geniş yer tutan diğer bir husus da deizmdir. Deizm çok farklı türleri içinde barındıran bir düşünce tarzıdır. Hepsinin ortak noktası, tanrının varlığını kabul etmekle birlikte onun kâinatla hiç ilgilenmediği veya az ilgilendiği görüşüdür. İlk inen âyet; “Rabbinin adıyla oku!” diye başlar. Mushafın ilk âyeti de Âlemlerin Rabbi Allâh’a hamdden bahseder. Bu işaretlerden anlaşılacağı […]

Yazının Devamı

İsrailoğulları’nın İbretlik Öyküsü-3

11) Aralarında İhtilafa Düşmeleri: Kur’an’ın Beni İsrail hakkında önemle vurguladığı hususlardan birisi de onların aralarındaki şiddetli ihtilaf ve tefrikadan ibarettir. Bunun temelini ise azgınlık ve kıskançlığa dayandırmaktadır. “Yemin olsun, biz, İsrailoğulları’na Kitap’ı, hükmetme gücünü, peygamberliği verdik, onları temiz yiyeceklerden rızıklandırdık ve kendilerini âlemler üzerine imtiyazlı kıldık. * Onlara, iş ve yönetime ilişkin açık-seçik belgeler verdik. […]

Yazının Devamı

İsrailoğulları’nın İbretlik Öyküsü-2

6) Sorumsuzlukları: “Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız” dediler. * Musa: “Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır” dedi. * Allah, “Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde […]

Yazının Devamı

Kur’an nasıl şefaat eder?

Kur’an okuyana şefaat eder mi? Kur’an nasıl şefaat eder? Kur’an okumanın ahirette kazandırdıkları nelerdir? Kur’an nasıl okunmalıdır? Kur’an’ın şefaatiyle ilgili hadisler nelerdir? Kur’ân’ın şefaatiyle ilgili hadisler ve hadislerin açıklaması… 1- Ebû Ümâme el-Bâhilî (r.a.) der ki: Resûlullah Efendimiz’i şöyle buyururken işittim: “Kur’ân okuyunuz! Çünkü o, kıyamet günü kendisiyle hemhâl olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn, 252) 2- Nevvâs bin Sem’ân (r.a.) […]

Yazının Devamı

İsrailoğulları’nın İbretlik Öyküsü

Kur’an-ı Kerim’in en çok üzerinde durduğu ve muhtelif sure ve ayetlerde öykülerini tekrar tekrar anlattığı kavim hiç şüphesiz Beni İsrail’dir. Bunun hikmeti ise onların hayat öykülerindeki ibret verici derslerde yatmaktadır.

Yazının Devamı