Kategori: Yusuf Kaplan

Felâket, bu!

Hem çağ’ı tanıma! Hem de tefessüh etmiş bir çağa göre Kur’ân’ı yorumla! Felâket, bu!

Yazının Devamı

Türkiye’nin istiklâl ve istikbal mücadelesi…

Yaşadığımız sorun, ikinci büyük medeniyet krizidir: Coğrafyamızın işgal edilmesi, parçalanması; zihnimizin felçleştirilmesi, köleleştirilmesi ve donması. Başka bir ifadeyle, hem Müslümanca duyma ve düşünme melekelerimizin yani müslüman zihninin yitirilmesi hem de Müslümanca yaşama zeminlerimizin yerle bir edilmesi. Bu yazıda, bu krizi nasıl aşabileceğimizi, insanlığın önünü nasıl açabileceğimizi kısaca göstermeye çalışacağım. BATI SALDIRISINI GÖZARDI EDERSEK HİÇ BİR […]

Yazının Devamı

Bu ülkeyi herkes için güven adası yapmak zorundayız…

Türkiye’nin sorunu siyasî durumalış meselesi değil; varoluşsal konumlanış meselesidir. Mesele, siyasî değil, ontolojik. Türkiye, yüzyıldır, yapılan siyasî yanlışlıklardan ötürü, kangrene dönüşen sorunlarla boğuşmuyor. Varlık nedenini, varoluşsal zeminini yitirmesinden ötürü sürgit içinden çıkılması zorlaşan köklü sorunlarla boğuşuyor. SİYASET, KURUCU BİR KAYNAK DEĞİL KORUYUCU BİR BARINAKTIR Türkiye’deki bütün farklı kesimler, -buna bütün İslâmî kesimler de dâhil- Türkiye’nin sorununu, siyasal’a, siyasî konum’a, siyasî durumalış’a indirgiyor. Oysa –politika anlamında- siyaset, kurucu […]

Yazının Devamı

“İslâm’a Karşı İslâm” Savaşı…

Yusuf Kaplan’ın “28 Şubat darbesi ve yıkımı…” adlı makalesini önemine binaen sizlerle paylaşıyoruz:

Yazının Devamı

Türkiye’ye diz çöktürmek için “engizisyon mahkemesi” kurdular!

zerimize gelen küresel saldırının ne kadar farkındayız, bilmiyorum. Türkiye’ye karşı küresel bir saldırı var. Bu meseleye, partiler açısından, partilerin çıkarları açısından bakamayız.

Yazının Devamı

Önümüzü açacak bir eğitim sistemi önerisi

Bugüne kadar -son iki asırdır- İslâm’a bile hep Batılı kavramlarla ve bakış açılarıyla baktık. Bir arpa boyu yol alamadık, kaçınılmaz olarak. Oysa ulaşmamız gereken nokta şu olmalı: İnsanlığın tecrübesini de İslâmî kavramlarla, bakış açılarıyla, anlam haritalarıyla izah edebilmek. Bu yazıda Sünnet-i Seniyye üzerinden hem kısmen insanlık tecrübesini özlü bir şekilde özetleyeceğim hem de önümüzü açacak […]

Yazının Devamı