Kategori: Yusuf Kaplan

Şehir, oruç tutar mı? Hem de nasıl!

Oruç, diğer ibadetlerden çok farklı. Gerek mahiyeti, gerek süresi, gerekse insan ve hayat üzerindeki işlev ve etkileri bakımından diğer ibadetlere benzemiyor oruç. Oruç ayı Ramazan’ın İslâm’ın özü ve özeti olması, orucun nev-i şahsına münhasır bir ibadet olmasını sağlıyor. Sarsıcı ama sarıp sarmalayıcı bir ibadet oruç. Hayata müdahale ediyor, hayatın akışına müdahale ediyor, bütün alışkanlıklarımıza müdahale […]

Yazının Devamı

“Pornografik” ve pagan libido düzeni dünyayı zihnen köleleştiriyor!

Parayı/ gücü kontrol eden, dünyayı kontrol eder. Libido’yu (cinsel dürtü’yü) kontrol eden, insanı kontrol eder. Çağımızın, daha spesifik olarak da sanayi devrimleri sonrası Batı uygarlığının iki âmentüsü bu. Osmanlı’nın durdurulmasından sonra dünyanın çivisinin çıkmasının nedeni de, işte bu insanlık ve hakikat düşmanı sapkın âmentü! Bu iki pagan âmentüyle özetlediğim yeni bir barbarlık düzeniyle karşı karşıyayız. […]

Yazının Devamı

Deizmin kökleri ve nasıl önlenebileceği…

Batı’da din bitti. Toplum bitti. Aile bitti. Hukuk makinası ve para politikasıyla ayakta duruyor Batılı toplumlar. Ekonomi, orta ölçekli bir kriz yaşasın, birbirlerine girer, birbirlerini yer Batılılar. Aynen böyle söylemişti purolu mağrur adam Churchill. DEİZMİN KAYNAĞI: MODERNİTE VE SEKÜLERLEŞME Batı’da din’in bitmesi mukadderdi zaten: Avrupa’da her alanda otorite, hegemonya ve meşrûiyet kaynağını oluşturan din/ Kilise, yaşanan […]

Yazının Devamı

Çanakkale ruhunu diri tutabilmek…

Çanakkale ruhu diye bir şey var. Bu ruh bazı çevrelerde aşınmış gibi olsa da, hâlâ diriliğini koruyor ve bize ilham vermeye devam ediyor… İslâm dünyasının kalbi, hilâfetin merkezi İstanbul düşmesin diye, bütün Müslümanların yekvücut oldukları ve Çanakkale’ye koştukları bir ruh bu… Ümmet şuuru, direniş ve diriliş ruhu… İşte bu ülkede bu ruh yok edilmeye çalışıldı. […]

Yazının Devamı

Felâket, bu!

Hem çağ’ı tanıma! Hem de tefessüh etmiş bir çağa göre Kur’ân’ı yorumla! Felâket, bu!

Yazının Devamı

Türkiye’nin istiklâl ve istikbal mücadelesi…

Yaşadığımız sorun, ikinci büyük medeniyet krizidir: Coğrafyamızın işgal edilmesi, parçalanması; zihnimizin felçleştirilmesi, köleleştirilmesi ve donması. Başka bir ifadeyle, hem Müslümanca duyma ve düşünme melekelerimizin yani müslüman zihninin yitirilmesi hem de Müslümanca yaşama zeminlerimizin yerle bir edilmesi. Bu yazıda, bu krizi nasıl aşabileceğimizi, insanlığın önünü nasıl açabileceğimizi kısaca göstermeye çalışacağım. BATI SALDIRISINI GÖZARDI EDERSEK HİÇ BİR […]

Yazının Devamı