Kategori: Yusuf Kaplan

Malazgirt ruhu

Malazgirt Zaferi, bir ordunun bir başka orduyla karşı verdiği bir savaşın sonucunda elde edilmiş Zafer’in adı değildir. Malazgirt Zaferi, bir ruhun adıdır; direniş ve diriliş ruhunun. Mekke’den süt emen, Medine’den beslenen, Kudüs’te meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktasıdır. Malazgirt, sadece Türklerin tarihinde dönüm noktası değildir; hem İslâm tarihinde hem de […]

Yazının Devamı

Emperyalist her yerde: İstikametin üzerinde titre! (2)

Dünkü yazımda Batı uygarlığının, modernliğin başlangıçlarından günümüze gelinceye kadar üç tür emperyalizm biçimi ürettiğini söylemiştim: Birincisi, ontolojik emperyalizm biçimi. İkincisi, siyasî-coğrafî emperyalizm biçimi. Üçüncüsü de, kültürel-zihnî emperyalizm biçimi. İlk emperyalizm biçimi, Tanrı’ya, dolayısıyla hakikate saldırı; ikinci emperyalizm biçimi dünyaya saldırı, üçüncü emperyalizm biçimi ise insana saldırı olarak gerçekleşti. İlk yazıda ontolojik emperyalizm biçimini enine boyuna tartıştım; […]

Yazının Devamı

Emperyalist her yerde: İstikametin üzerinde titre! (1)

Emperyalist her yerde: Dünyada, coğrafyamızda, ülkemizde, eğitim sistemimizde hatta evimizde ve cebimizde… Adeta bir şeytan gibi içimizde ve dışımızda kol geziyor, bizi perişan ediyor, dahası günümüzde ayartıcı nitelikler kazandığı için, zihinlerimizi işgal edecek biçimler alarak bizi kendisine âşık ve esir ediyor! O yüzden, İstikametin üzerinde titre, diyorum. Ve ekliyorum: İstikametini kaybedersen, hiç bir yere ulaşamazsın […]

Yazının Devamı

Şehir, oruç tutar mı? Hem de nasıl!

Oruç, diğer ibadetlerden çok farklı. Gerek mahiyeti, gerek süresi, gerekse insan ve hayat üzerindeki işlev ve etkileri bakımından diğer ibadetlere benzemiyor oruç. Oruç ayı Ramazan’ın İslâm’ın özü ve özeti olması, orucun nev-i şahsına münhasır bir ibadet olmasını sağlıyor. Sarsıcı ama sarıp sarmalayıcı bir ibadet oruç. Hayata müdahale ediyor, hayatın akışına müdahale ediyor, bütün alışkanlıklarımıza müdahale […]

Yazının Devamı

“Pornografik” ve pagan libido düzeni dünyayı zihnen köleleştiriyor!

Parayı/ gücü kontrol eden, dünyayı kontrol eder. Libido’yu (cinsel dürtü’yü) kontrol eden, insanı kontrol eder. Çağımızın, daha spesifik olarak da sanayi devrimleri sonrası Batı uygarlığının iki âmentüsü bu. Osmanlı’nın durdurulmasından sonra dünyanın çivisinin çıkmasının nedeni de, işte bu insanlık ve hakikat düşmanı sapkın âmentü! Bu iki pagan âmentüyle özetlediğim yeni bir barbarlık düzeniyle karşı karşıyayız. […]

Yazının Devamı

Deizmin kökleri ve nasıl önlenebileceği…

Batı’da din bitti. Toplum bitti. Aile bitti. Hukuk makinası ve para politikasıyla ayakta duruyor Batılı toplumlar. Ekonomi, orta ölçekli bir kriz yaşasın, birbirlerine girer, birbirlerini yer Batılılar. Aynen böyle söylemişti purolu mağrur adam Churchill. DEİZMİN KAYNAĞI: MODERNİTE VE SEKÜLERLEŞME Batı’da din’in bitmesi mukadderdi zaten: Avrupa’da her alanda otorite, hegemonya ve meşrûiyet kaynağını oluşturan din/ Kilise, yaşanan […]

Yazının Devamı