Kategori: Nur Talebeleri

Biraderzadelerim ve talebelerim; Ceylân ve Halil!

HALİL ÇALIŞKAN Osman Çalışkan’ın oğludur. Babasının vefatından bir gün sonra kendisi de ebediyete kanat açarak, babasına ve Üstad’ına kavuşmuştu. Bağırsak kanseri gibi acı bir hastalıkla vefat eden Halil Çalışkan otuz beş yaşlarındaydı ve Eskişehir kabristanına defnedilmişti. Üstad kendi el yazısıyla iki amca oğluna bir mektubunda şunları ifade ediyordu: “Biraderzadelerim ve talebelerim; Ceylân ve Halil! “Etraftan […]

Yazının Devamı

Üstad İstanbul’dan ayrılıyor

HAKKI YAVUZTÜRK  1934’de Kemaliye’de doğdu. Emekli sağlık memurudur. 1952’de Nur Risalelerini okumaya başlamış; Nur Müellifini müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulunmuştur.   “Maddî ve manevî imkânsızlıklar içindeydik” “İstanbul’a dönünce sıkıntılı bir devremiz başlıyordu. Çünkü bütün zamanını ve imkânını Risale-i Nur’a hizmete verebilecek, maddî ve manevî durumları müsait kardeş ve ağabeylerimiz yoktu diyebilirim… Meselâ teksir yapacak  […]

Yazının Devamı

Süleymaniye’deki 50 numaralı ev

HAKKI YAVUZTÜRK  1934’de Kemaliye’de doğdu. Emekli sağlık memurudur. 1952’de Nur Risalelerini okumaya başlamış; Nur Müellifini müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulunmuştur.   “Süleymaniye’deki 50 numaralı evden ayrılıyoruz” “1954 yılına çok değişiklerle giriyorduk. Süleymaniye Kirazlı Mescit’teki 50 numaralı evde, bazı değişiklikler oluyordu. İstanbul’daki faal Nur talebelerinin bazılarında değişiklikler olmuştu. Muhsin Ağabeyimiz çeşitli sebeplerle Almanya’ya gideceğini beyanla […]

Yazının Devamı

Aksaray parkında sabahları yapılan ders

HAKKI YAVUZTÜRK  1934’de Kemaliye’de doğdu. Emekli sağlık memurudur. 1952’de Nur Risalelerini okumaya başlamış; Nur Müellifini müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulunmuştur.   “Evet, bekliyorduk ki, yanlış bir lâiklik anlayışı neticesi, ‘Allah’tan bahsetmeyi’ ilericilik ve medeniyetçiliğe zıt sayan öğretmenlerimizin bize devamlı maddecilik telkin eden bunaltıcı havasından kurtulabilelim. Nasıl her fen, her ders, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen […]

Yazının Devamı

“Büyük bir lütf-u ilâhî”

HAKKI YAVUZTÜRK  1934’de Kemaliye’de doğdu. Emekli sağlık memurudur. 1952’de Nur Risalelerini okumaya başlamış; Nur Müellifini müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulunmuştur. “Büyük bir lütf-u ilâhî” “Rahmet-i İlâhî’nin bir inayeti olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin seksen yıllık mübarek ömür yıllarının son yedi senesine yetişebilmenin bizler için büyük bir lûtf-u İlâhî olduğunu anlamak ve yüce İslâm […]

Yazının Devamı

 “Bediüzzaman veli ise kocamı salıverir”

FEYZİ ERTEM  Feyzi Ertem, l932 Kastamonu doğumlu. İlkokulu çeşitli yerlerde okudu. Kastamonu Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. 3l yıl 9 ay Türkiye’nin çeşitli yerlerinde vazife yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. “Bediüzzaman veli ise kocamı salıverir” “Bediüzzaman’ın ilk Kastamonu’ya gelişi, halk arasında, ‘Buraya sürgün bir hoca geldi’ diye yayılmıştı. Bu […]

Yazının Devamı