Kategori: Risale-i Nur

Hüsnü Ağabeyin Urfa mahkemesindeki müdafaası

Asliye Ceza Mahkemesi Yüksek Makamına, Urfa Muhterem heyet-i hâkime! Bizlere yapılan gizli mektep zan veya ittihamı bütün bütün hakikat hilafınadır. Çünkü bulunduğumuz cami önünde çeşmeler var, buraya ve camiye günde iki yüz kişinin gelmesi, böyle bir yerin gizli olamayacağı, çocukların dahi bileceği bir hakikattir. Hem bizim şehrin en işlek bir yerinde kalmamız gösteriyor ki gizlilikle […]

Yazının Devamı

Hollandaca Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi

NURDAN HABER – ÖZEL HOLLANDACA MU’CİZAT-I AHMEDİYE RİSALESİ BASILDI Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatı dünya dillerine tercüme edilmeye devam ediyor. Son olarak Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi Hollanda diline tercüme edildi. Avrupa ve Amerika’daki müsteşriklerin ve müsteşrik kafalı bazı radikal ve vehhabilerin inkara kadar gittikleri Hz. Peygamber’in mu’cizeleri ve Hz. Muhammed’in peygamberliği ait olan delilleri ihtiva […]

Yazının Devamı

Şehitlere Bediüzzaman’dan müjde

Vatan , millet, namus ve DİN için hayatlarını bile bile feda eden şehitlerimiz bunun karşılığında ebedi bir saadetli hayat kazanacaklarına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin müjdeleri var… Tüm şehidlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine de sabr-ı cemil niyaz ediyoruz… Şehidlerin makamlarının büyüklüğü ve hayat mertebeleri içindeki mevkileri noktasından şehidin berzah hayatının tasvirini Bediüzzaman hazretleri şöyle yapıyor; […]

Yazının Devamı

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Uhuvvet Derslerinin Derin Anlamı

NUR TALEBELERİNİN UHUVVET VE TESANÜD BAYRAMI Üstadımızın varisi Hüsnü Bayramoğlu ağabey tarafından iki yıldan beri düzenlenen uhuvvet derslerinin derin anlamını hiç düşündünüz mü? Son derse katıldığımda bu derslerin ehemmiyetini ve hikmetini müşahede etme ve üzerinde düşünme fırsatı buldum. Bu hikmetleri kabiliyetim nispetinde ve kifayetsiz lisanımla şu şekilde ifade edebilirim:

Yazının Devamı

Yarın uhuvvet ihlas ve ittihat günü

Yarın uhuvvet ihlas ve ittihat günü

Yazının Devamı

Risale-i Nurda Noel ve Yılbaşı

İşte, binden bir numune olarak, dehâ-yı felsefînin ve hüdâ-yı Kur’ânînin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikat-i hali, sabıkan beyan edilen tarzla gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanların dereceleri mütefavittir, gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptal-i his […]

Yazının Devamı