Kategori: Risale-i Nur

ENVAR ‘dan Arapça Risalede Müjde

Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un  Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel […]

Yazının Devamı

Lezzetli yiyecekleri tercih ederken sahip olunması gereken ahlâkî özellikler nedir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takib edebilir. Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, lezzetli yiyecekleri […]

Yazının Devamı

İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran maniler neden kısa kesilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran manilerin geri kalanı, hangi Risâleye havale edilerek kısa kesilmiştir? A) Rumuzat-ı Semaniye B) Hücumat-ı Sitte C) İşarat-ı Selase D) Es’ile-i Sitte E) Esma-i Sitte

Yazının Devamı

Marifetullah şahidi ve bürhanı,hangi unsura benzetilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir… Eğer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü… (o), maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda da giremez, […]

Yazının Devamı

Tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka su çıkarmak san’atını kim öğretmiş?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Evet, Cevvad-ı Mutlak (Celle Celaluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. (1) Onunla evamir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi’ etmiştir.(2) Bak o Hakîm-i Zülcelal’e; nasıl Kitab-ı Mübin’in düsturlarından arı vazifesine ait mikdarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. (3) O sandukçanın […]

Yazının Devamı