Kategori: Bediüzzaman

Mirza Efendi ve Nuriye Hanım

Mirza Efendi ve Nuriye Hanım. Biri seyyid, diğeri şerif. Bir diğer deyişle Hasenî ve Hüseynî. Yani Mirza Efendi Hazret-i Hasan’ın soyundan geliyor, Nuriye Hanım Hazret-i Hüseyin’in sulbünden. İkisi de ehl-i beyt. İkisi de tuhfe-i nebevî, mevhibe-i İlâhi. Asr-ı Saadette, zürriyet-i Pâk-i Muhammedî’den (asm) nebean ettikten sonra, önlerine pek çok engel çıkarılsa, çeşitli felâketler yaşayıp zulme […]

Yazının Devamı

“Damat ve yaver-i hass, hazret-i şehriyari Enver”

 “Damat ve yaver-i hass, hazret-i şehriyari Enver” şeklinde kartviziti olan Enver Paşayla, Risale-i Nur’un tercümanı Bediüzzaman Said Nursî’nin tanışmaları ve dostlukları tâ İkinci Meşrutiyet senelerinde başlamıştı. Bütün hayatında tezatsız ve tenakuzsuz rehber bir şahsiyet olan Bediüzzaman, ömrünün ilk senelerinden beri hürriyetçi ve “meşrutiyet-i meşrua” taraftarı olan “Çağımızda Bir Asrı Saadet Müslümanı’ydı. Muhterem doktor Cahit Öney […]

Yazının Devamı

Ağaçlar Peygamberimizin emrini dinlerdi

Bismillahirrahmanirrahim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın envâ-ı mu’cizâtından birisi de, ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki, şu mucize-i şeceriye, mübarek parmaklarından suyun akması gibi, mânen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. … Şimdi, o mucize-i kübrânın, tekerrür ettiği halde, birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. ….Dördüncü Misal: Nakl-i […]

Yazının Devamı

Üstad niçin “Evini harap etmişsin” dedi

Üstad bir gün bize, “Ben tesbihat ve dua ile meşgul olacağım. Siz gidin biraz gezin” demişti. Bu gezinti sırasında bir taşın üztünde bir kertenkeleyi vurup öldürmüştüm. Dönüşte Üstad ne yaptığımızı nerelere gittiğimizi sordu. Ben de gezdiğimiz yerleri anlattım. Sonra da bir kertenkeleyi öldürdüğümü söyleyince, Üstad çok üzüldü bana dönerek: “Evini harap etmişsin” dedi. Ben de, […]

Yazının Devamı

Şehitlere Bediüzzaman’dan müjde

Vatan , millet, namus ve DİN için hayatlarını bile bile feda eden şehitlerimiz bunun karşılığında ebedi bir saadetli hayat kazanacaklarına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin müjdeleri var… Tüm şehidlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine de sabr-ı cemil niyaz ediyoruz… Şehidlerin makamlarının büyüklüğü ve hayat mertebeleri içindeki mevkileri noktasından şehidin berzah hayatının tasvirini Bediüzzaman hazretleri şöyle yapıyor; […]

Yazının Devamı

“Üstad, Dindar öğretmenlere çok ehemmiyet verirdi”

“Üstadımız, muallimler ziyarete geldiklerinde onlarla çok fazla alâkadar olurdu. ‘Şu zamanın dindar bir muallime eski zamanın velileri nazarı ile bakıyorum, çünkü eski zamanda dinî terbiye ebeveyne verilmişti, bu zamanda o vazife muallimlere verilmiş, muallimin iyisi çok iyi, fenası da çok fena.  Çünkü masum çocuklar muallimlerine çok dikkat ederler, âdeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürse iyiyi de […]

Yazının Devamı