Kategori: Bediüzzaman

Risale-i Nur Hangi Şartlarda Yazıldı? 2

GÜLAY ATASOY Risale-i Nur Hangi Şartlarda Yazıldı? 1925 yılının şubat ayı… Hüzün yılları, hazan ayları… Osmanlı Devleti yıkılmış, hilafet ve saltanat kaldırılmış, yeni ilân edilen Cumhuriyet “devrim” adı altında inkılaplar yapmış: Harp inkılabı, Kılık Kıyafet inkılabı, Tevhid-i Tedrisat Kanununun ilânı ve diğerleri… Bu milletin imanını kurtarmak için kibrit kutularına yazdığı risaleleri kitaplaştırıyordu. Hapishanedeki canilerden, katillerden […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Hangi Şartlarda Yazıldı?

GÜLAY ATASOY Risale-i Nur Hangi Şartlarda Yazıldı? 1925 yılının şubat ayı… Hüzün yılları, hazan ayları… Osmanlı Devleti yıkılmış, hilafet ve saltanat kaldırılmış, yeni ilân edilen Cumhuriyet “devrim” adı altında inkılaplar yapmış: Harp inkılabı, Kılık Kıyafet inkılabı, Tevhid-i Tedrisat Kanununun ilânı ve diğerleri… Anadolu topraklarında manevî bir fırtına esiyor. Bediüzzaman ise Van’ın Erek Dağında… Şeyh Said […]

Yazının Devamı

Bediüzzamanın İngilizce ilk Tarihçesi

Dr. Muhammed Rıza Derindağ Mustafa Armağanı ziyaret etti. Yazarımız Dr. Muhammed Rıza Derindağ Çare Derneği Başkanı Mehmed Südlü ile birlikte Tarihçi Yazar Mustafa Armağan’ı ziyaret ettiler.   Nurdanhaber yazarlarımızdan Dr. Muhammed Rıza Derindağ ile beraberinde Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü Tarihçi yazar Mustafa Armağan hocayı ziyaret ettiler. Mustafa Armağan Hocayla Bediüzzaman, yakın tarih, Malay Dünyası […]

Yazının Devamı

Mirza Efendi ve Nuriye Hanım

Mirza Efendi ve Nuriye Hanım. Biri seyyid, diğeri şerif. Bir diğer deyişle Hasenî ve Hüseynî. Yani Mirza Efendi Hazret-i Hasan’ın soyundan geliyor, Nuriye Hanım Hazret-i Hüseyin’in sulbünden. İkisi de ehl-i beyt. İkisi de tuhfe-i nebevî, mevhibe-i İlâhi. Asr-ı Saadette, zürriyet-i Pâk-i Muhammedî’den (asm) nebean ettikten sonra, önlerine pek çok engel çıkarılsa, çeşitli felâketler yaşayıp zulme […]

Yazının Devamı

“Damat ve yaver-i hass, hazret-i şehriyari Enver”

 “Damat ve yaver-i hass, hazret-i şehriyari Enver” şeklinde kartviziti olan Enver Paşayla, Risale-i Nur’un tercümanı Bediüzzaman Said Nursî’nin tanışmaları ve dostlukları tâ İkinci Meşrutiyet senelerinde başlamıştı. Bütün hayatında tezatsız ve tenakuzsuz rehber bir şahsiyet olan Bediüzzaman, ömrünün ilk senelerinden beri hürriyetçi ve “meşrutiyet-i meşrua” taraftarı olan “Çağımızda Bir Asrı Saadet Müslümanı’ydı. Muhterem doktor Cahit Öney […]

Yazının Devamı

Ağaçlar Peygamberimizin emrini dinlerdi

Bismillahirrahmanirrahim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın envâ-ı mu’cizâtından birisi de, ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki, şu mucize-i şeceriye, mübarek parmaklarından suyun akması gibi, mânen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. … Şimdi, o mucize-i kübrânın, tekerrür ettiği halde, birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. ….Dördüncü Misal: Nakl-i […]

Yazının Devamı