Kategori: Günün Risale-i Nur Sorusu

Kayyum ismini İsm-i Azam olarak kabul eden kimdir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Kayyum ismini İsm-i Azam kabul eden büyük zat aşağıdakilerden hangisidir? A) İmam-ı Azam  B) İmam-ı Şafii C) İmam-ı Rabbani D) İmam-ı Malik E) İmam-ı Ahmet İbn-i Hanbel

Yazının Devamı

Hangisi hakikati tamamlayan cümlelerden biri değildir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Bu kâinatın Sâni’-i Kadîr ve Hakîm’inin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan, şirki kabul edemez. Çünkü müteaddid eller bir işe karışırsa, o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa; o memleket, o şehir, o köyün her işinde […]

Yazının Devamı

Küre-i arz nasıl bir “sergi”, bir “pazar” olarak görülür?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok san’atlı bir dükkândır. Küre-i arza hangi fen nazarıyla bakılırsa bir “sergi”, bir “pazar” ve bir “dükkân” olarak görülür? A) Fenn-i iaşe B) Fenn-i ticaret C) Fenn-i tıp D) Fenn-i rızık E) Fenn-i makine

Yazının Devamı

Bu kitabın bu dünyadaki karşılıkları hangi seçenekte verilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Cenâb-ı Hak bu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki her sahifesinde yüzer kitap yazılmış, her satırında yüzer sahife derç edilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur. Ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur.  Bu kitabın bir satırının ve bir kelimesinin bu dünyadaki […]

Yazının Devamı

Paragrafın doğru bir mana kazanması için hangi sıralamanın yapılması gerekir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: (I) semavat âlemi, yalnız âlem-i cismaniye bakmıyor; belki (II) arz memleketinde insanların kalblerine uzanmış manevî telefonları olduğu gibi,  (III) semavat memleketi, payitaht ve merkez itibarıyla gayet uzak olduğu hâlde,  (IV) âlem-i ervahı ve âlem-i melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şahadeti ihata etmiştir. Paragrafın doğru bir mana kazanması için […]

Yazının Devamı

Pahalı düştüğü anlatılan fiyat hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Hem bu hâdisede göründü ki, Risâle-i Nur’a intisabın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün âlem-i İslâm namına dinsizliğe karşı mücahede vaziyetini alan aklı başında bir adam, o elmas gibi mesleğini terk edip başka mesleklere giremez. Paragrafta pahalı düştüğü anlatılan fiyat aşağıdakilerden […]

Yazının Devamı