Kategori: Said Nursi

Hulusi Yahyagil’in Ramazan duası

  “Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek Ramazan’ın gündüzlerini tam ve kâmil oruç tutmaya ve gecelerini teravih namazı ve sair ibadetlerle ihyaya muvaffak eyleye. Her gecesinde Leyle-i Kadir sevabı almak mümkün olan bu mübarek ayın hürmetine yurdumuzu ve sair İslam memleketlerini kaht ve gala ve şamatat-ı a’da, gizli ve aşikar […]

Yazının Devamı

Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi?-3

Bediüzzaman Hazretleri, her dakikası bire bin verilen Ramazan ayında ibadetsiz bir zaman geçirmezdi. Talebeleri, Üstad’ın Ramazan’da uyumadığını, tüm gece ara vermeden, Kur’an, Cevşen, Risale-i Nur, Hizbu’l-Envar, Hakaiku’l-Nuriye okuduğunu aktarıyor. Üstad Hazretleri, özellikle Ramazan’ın on beşinden sonra talebelerini de uyutmamaya çalışır, geceleri ihya etmelerine vesile olurdu. Kur’an odaklı bir hayat yaşayan Bediüzzaman Hazretleri’nin, Kur’an ayı olan […]

Yazının Devamı

Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi?-2

Ramazan’da her hali ve davranışına daha bir önem verir Üstad. İftarı bir yudum su ile yapıp, varsa hurma ile orucunu açmayı tercih eder. Ardından akşam namazını kılıp, yemeği daha sonra yer. Ama namaz öyle çabuk kılınmaz. Hüsnü Bayramoğlu’nun anlatımına göre en az bir saat sürer. Mehmet Fırıncı da Bediüzzaman’ın her ayeti duya duya okuduğunu anlatır. […]

Yazının Devamı

Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi?-1

Üstadın talebelerinin anlatımıyla Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi? yazı dizimizin ilk bölümünü paylaşıyoruz. Önce Üstad’ın Ramazan ayı ile ilgili bir duası ile giriş yapalım ve sonrasında Üstad’ın Ramazanı nasıl geçirdiğini Nur talebelerinden dinleyelim.:

Yazının Devamı

En bü­yük ke­ra­me­ti­miz

Hüsnü Bayram Ağabey anlatıyor: Bir gün de Is­par­ta’da­yız. Ker­li fer­li bir adam gel­di, ka­pı­da bek­li­yor… Bü­yük bir şap­ka­sı var… Biz bun­dan şüp­he­len­dik ama ada­mı bir tür­lü ge­ri çe­vi­re­me­dik. İl­lâ, ‘Ben gi­re­ce­ğim. Üs­tad’a söy­le­mi­yor­su­nuz, söy­le­yin; be­ni alır’ di­yor bir tür­lü git­mek is­temi­yor­du. Ney­se Üs­tad: ‘Gel­sin’ de­di. Biz de hay­ret et­tik. Biz ada­mın şek­lin­den şüp­he­len­miş­tik, Üs­tad’ın ya­nına […]

Yazının Devamı

Üstad Erzurum’da

ÜSTAD ERZURUM’DA Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1946 yılının Mart ayında bir gün Hacı Faruk Efendi‘nin ziyaretine 40-45 yaşlarında bir misafir geldi. Hocamın elini öptükten sonra: “Ben Isparta’dan geliyorum, Bediüzzaman Hazretleri’nin sana selâmı var.” dedi. Hocam da hürmeten hemen ayağa kalktı ve selamı aldı. Hoş geldin faslından sonra misafire Bediüzzaman’ın hâl ve sıhhatinin nasıl olduğunu ve gözaltında olup […]

Yazının Devamı