Kategori: Ekrem Kılıç

Şâir ve Edîb Bahâeddin Karakoç’a

  Şiiri şîrle emmiş O, ana kucağında; Kahramanlar yuvası Maraş’ın bucağında. Dolunay saflığında İslâm’la müeddebdir; Filiz vermiş Karakoç, bir edeb ocağında… Türk Edebiyâtı‘nda, Hisar‘larda O vardı; Hareket‘i her zaman, hep Töre‘ye uyardı. O’ndan öğrenmiş idik “Beyaz Dilekçeler“i; Bizim nesil O’nu hep tanır, sever, sayardı. Uzun ömürler versin Cenâb-ı Hakk, kendine; Yıllarca hizmet etti mukaddesâta, dîne… “Çiçek açtığı zaman ıhlamurlar“, […]

Yazının Devamı

Ölüm Düşüncesi – Ekrem Kılıç

Besbelli, ölüm düşüncesiydi Gül benzini ansızın sarartan. Endîşeli kalbinin sesiydi Gümbürtüsü lahza lahza artan… Açmakda iken demin tebessüm Bir gonca misâli; dondu kaldı. Sessizce batan güneşle, gördüm, Gözler kararan ufukda daldı. Yorgun ötüşen telâşlı kuşlar Kaçmakda mı  yoksa âkıbetden? Ürperti veren bu son uçuşlar Hâtırlatıyor zevâli, cidden… Ekrem Kılıç 20.9.1982

Yazının Devamı

ŞÂİR VE HÜZÜN- Ekrem Kılıç

 

Yazının Devamı

TAHAYYÜL – Ekrem Kılıç

Bâzı günler beni bir böyle tuhaf duygu sarar: Pek ümidsiz olurum, ufkumu zulmet kaplar. Bir tesellî bulabilmek ne kadar zordur o an, Yeisin kolları sıkdıkça sıkar her yandan… Bakdığım her yöne bir başka vehim düşmüşdür: Bu ne korkunç, kötü kâbûs; ne feci’ bir düşdür! Şurda mâzî gülüyor sanki, fakat müstehzî; Silinip hâfızalardan gidiyorken son izi […]

Yazının Devamı

Selam ve dualar. ŞANLIURFA

–     Cihad Kürkçüoğlu’nun hazırladığı Ruha’dan Urfa’ya ve  Şanlıurfa albümlerine bakarken  – Bir belde ki, her din ve kavim mutlu ve râzı; Şan vermededir Urfa’da insanlığa mâzî: Târîhe geçen bunca krallar, derebeyler, Şöhretli kumandan ve hükümdâr, nice beyler, Binlerce meşâyîh, ilim erbâbı, velîler, Fâzıl ve saîd onca şahıs, onca  nebîler… Hemşehridir İbrâhim’i, Eyyûb’u, Şuayb’ı.. […]

Yazının Devamı

OĞLUMA – Ekrem Kılıç

OĞLUMA   Ömer, yavrum! Bu birkaç söz babandan bir nasîhatdır: Vazîfen, evvelâ Allâh’a îmândır, itâatdır.   Eğer Kur’ân ve Peygamber senin rehberlerin olsa Mükedder olma hiç, dünyâ karanlıklarla hep dolsa…   Vücûdun çekse bin zahmet de kalbin mutmaindir ya; Senin dünyân apaydınlık, şu yer cennet olur gûyâ!   İbâdetden alırsan zevk, akar ömrün saâdetle. Sevabdâr […]

Yazının Devamı