Kategori: Yazarlarımız

Kürtçülük Hareketleri

KÜRD’ÇÜLÜĞÜN BAŞLANGICI Kürd ve Arap milliyetçiliği ile Türk milliyetçiliği arasında yapısal farklar vardır. Kürd ve Arap milliyetçiliğinin altında aşiretçilik, kabilecilikten kaynaklanan kuvvetli “biz” anlayışı vardır. Bu anlayış esasında, ilk anda Kürdçülük ekseninde değil, en altta “hane” en yukarıda “aşiret” olmak üzere ortaya çıkar. Feodal Kürdler olabildiğince, diğer aşiretlere karışmamak hatta aşiret içinde olsa dahi diğer sülalere […]

Yazının Devamı

Sefaletin Anası: İsraf

        İsraf; gereksiz ve ölçüsüz harcama yapmaktır. Gerek ferdi gerekse toplum olarak birçok maddi sıkıntımızın en önemli sebeplerinden biri de israftır. Hayatımızın her alanında büyük bir israf söz konusu. Günde altı milyon ekmeğin israf edildiği söyleniyor. Hâlbuki Habib-i Ekrem Efendimiz (sav.) “Ekmeğe saygılı olun” buyurarak ona hürmet etmemizi ve israftan kaçınmamızı emir buyurmuştur.     […]

Yazının Devamı

Üslup İnsandır

  Yazıda herkesin kendine özgü bir anlatım biçimi vardır. Buna ‘üslup’ denir. Sözün kalıbı, sureti, libasıdır üslup. Eserin sihridir adeta, okurun ruhunu hazırlar. Söylenen sözlerin kabulü için uygun bir hava oluşturur. Yazıya lezzet, okura keyif verir. Üslup, yazının parçalarını birleştirir ve kaynaştırır. Birlik ve bütünlüğü sağlar. Uzun bir metni tek cümle hâline getirir. Hem manası […]

Yazının Devamı

İnsan Vücudu ve Enerji Oluşumu

  İnsan vücudu mükemmel bir şehir, bir saray suretinde yaratılmıştır. Bu şehre veya saraya çok iyi bakılmaktadır. Mükemmel bir intizam görülmektedir. Vücudun hücreleri, atomları birbirine yardımcı olmaktadır. Hücreler sanki şuurlu imiş gibi çalışmaktadırlar. Bir hücrede faydalı şeyleri alma, zararlı şeyleri atma, doğurgan – çoğalan, tasvir eden – belirli şekil verilen, birlikte tutan güç isimleriyle her […]

Yazının Devamı

Tefekkür Gözlüğü: Fakirlik

TEFEKKÜR GÖZLÜĞÜ FAKİRLİK Bir gün Ankara’dan İstanbul’a yolculuk yapıyorduk. Uçakta Sayın Bülent Atabey ile tanıştım. Sohbetimizin devamında bana dedi ki: -Hocam sizce zenginlik nedir? Ben de dedim ki: -Maddi olarak mı? manevi olarak mı? O da dedi ki: -Yok, maddi olarak zenginlik nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Ben de dedim ki; -Mali mülkü çok olan servetinin […]

Yazının Devamı

Ruh, Kalp ve Zihin -1

1 RUHUN VARLIĞI VE MADDE-DIŞI OLMASI Görünen evren yani bildiğimiz fizik âleminde, varlıkları gözlemlerle veya ölçümlerle tespit edilebilen şeylere maddî veya fiziksel varlıklar (physical beings), bunların dışındaki her şeye de madde-dışı veya daha doğru bir ifadeyle fizik-ötesi varlıklar (meta-physical beings) denir. Atomlardan yani elektron, proton ve nötronlardan oluşan maddî varlıklar kesiftir ve uzayda yer kaplarlar […]

Yazının Devamı