Kategori: Abdullah Saidoğlu

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ  İFŞA EDİYORUZ (VII)

SÜFYANİYET’İN DÖRDÜNCÜ RÜKNÜNÜ  İFŞA EDİYORUZ (VII) “FATIR SURESİ 5. AYETİ”NİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Cemiyetimizin dindarlaşma sürecinde samimi dindarlar yanında dindar görünümlü kimseler de çoğalmıştır. Bu, eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Zira menfaatperest insanlar menfaatlerini her zaman “mergup meta” tarafında aramıştır. Günümüzün mergup metaı da “din”dir. Öyleyse dünya menfaatini arayanlar için en uygun zemin din […]

Yazının Devamı

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (VI)

Nurdanhaber – Abdullah Saidoğlu   “BAKARA 11 VE 12. AYETLERİ”NİN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ   Münafıklar, münkir oldukları hâlde kendilerini gizleyerek mümin görünen kimselerdir. Ancak onların iç yüzünü gösteren bazı alametler vardır ki Kur’an-ı Kerim’de bunlar yer yer tasvir edilmiştir. Mesela, Bakara suresinin 8. ayetinden itibaren münafıkların psikolojisi çok güzel tahlile tabi tutulmuştur. Şöyle ki: […]

Yazının Devamı

Tarihin En Büyük Fitnesi

Fitne ve fesat, fıtratı bozmaktır yani Allah’ın koyduğu kanunlara muhalefettir, onları değiştirmektir. Hz. Âdem zamanında başlamış olan fitne ve fesat kıyamete dek sürecektir. Fesat çıkarmanın yolu muslih (ıslah edici) görünmekten geçer. Zira müfsitler (fesatçılar) ancak ıslah perdesi altında ifsat edebilirler. Fesat çıkaranlar kendilerini muslih gösterdikleri gibi asıl muslih olanları da müfsit gösterirler. Nitekim peygamberler irşat […]

Yazının Devamı

Deneyelim mi?

Nurdanhaber – Abdullah Saidoğlu   Eskiden bir yerde köylüler toplanıp çobanları hakkında konuşmuşlar: “Çobanımız yıllardır sürümüze bakıyor. Bugüne kadarki çobanların en iyisi. Atalarımızın anlattığı eski çobanlarla mukayese dahi edilemez. Hatta bizzat bizim gördüğümüz çobanlar bile bunun eline su dökemez. O çobanlar koyunlarımızı kurtlara yediriyor, kalanı kendileri yiyor, üstelik bir de bizi borçlu çıkarıyorlardı. En iyi […]

Yazının Devamı

EVET, BU, ODUR! (II)

MUHTELİF KAYNAKLARDA F. GÜLEN’E İŞARETLER yahut EVET, BU, ODUR! (II)                                                                                                                       ABDULLAH SAİDOĞLU Fetullah Gülen’le ilgili olarak Kur’an’da, hadiste, Risale-i Nur’da ve başka kaynaklarda tespit ettiğimiz birçok tevafuku kısa açıklamalarıyla bir araya getirdik. Bu tevafuklar; tarihleriyle, manalarıyla ve o şahsın vasıflarıyla o kadar örtüşmektedir ki her insaf sahibi “Evet, bu, odur!” demekten başka çare bulamaz.(*) […]

Yazının Devamı

EVET, BU, ODUR! (I)

MUHTELİF KAYNAKLARDA F. GÜLEN’E İŞARETLER yahut EVET, BU, ODUR! (I) Kur’an-ı Kerim: Allah’ın kelamı. Hadis: Kur’an’ın izahı. Risale-i Nur: Kur’an ve hadislerin zamanımızdaki tarz-ı telakkisi, tarz-ı beyanı ve tarz-ı tatbiki. Bunlar en sahih kaynaklar. Ancak kaynağın sahih/doğru olması yetmiyor. Onu sahih/doğru anlamak da gerekiyor. – Kur’an, hadis ve Risale-i Nur’un doğru anlamı nedir? Allah’ın murat […]

Yazının Devamı