Kategori: Alaaddin Sonkur

DERD-İ MAİŞET İÇİN NAMAZINI TERKEDEN

“Demek derd-i maişet için namazını terkeden, o nefere benzer ki: Tâlimi ve siperini bırakıp, çarşıda dilencilik eder.” (Sözler,23-Beşinci Söz)

Yazının Devamı

Risale-i Nur’un şerh ve izahı hakkında-2

ŞERH VE İZAH UMUMUN İSTİFADESİNE HİZMET EDER Risale-i Nur gittikçe genişleyen bir dalga halinde, dünya çapında, dünyayı ihata edebilecek bir surette intişar etmektedir. Kur’an’dan gelen ve hakikatın tezahürü olmaktan kaynaklanan fıtri bir istidad ile bütün insanlığın kalbini fethetmeye müstaid bir hususiyet göstermektedir. En amiden en alime kadar hemen her kesimden insanlar okumakta, tahkiki imanı kazanmanın […]

Yazının Devamı

RİSALE-İ NURUN ŞERH VE İZAHI HAKKINDA-1

RİSALE-İ NUR’UN ŞERH VE İZAHI YAPILABİLİR Mİ? 1. Risale-i Nur, hemen umumiyetle ilham ve sünuhat mahsulü olduğundan orjinaline müdahale etmek ve değiştirmek mümkün değildir. Belki her kelimesi, muhtevasındaki manalara alem ve nam hükmündedir. Risale-i Nur başka eserlere kıyas edilmez. Üstad Hazretleri, on dakika veya bir saat gibi kısa bir zamanda yazılan bir kısım risaleleri, telifi vaktinin […]

Yazının Devamı

Korkakları cesur kahramana çeviren…

CESARETİN MENBAI, ÎMÂNDIR “Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, îmândır, ubûdiyettir.” (Sözler,19-Üçüncü Söz) ————————————————– “Her her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, îmândır, ubûdiyettir.“ Çünkü cesaretin sebebi ve şartı,  nokta-i istinadı bulunmaktır. Ancak ve ancak, kuvvetli bir nokta-i istinada dayanan insan, cesaret sahibi olabilir. Her hadisenin nihayetsiz kudret sahibi bir zatın tasarrufunda olduğuna, […]

Yazının Devamı

Gülmeyi Ağlamak …. Tevehhüm Etmişsin

“Batnındaki çirkinlikler, zâhirine aksetmiş olmalı ki; gülmeyi ağlamak, terhisatı, soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin.” (Sözler,17-İkinci Söz) —————————————————————————— “…gülmeyi ağlamak,………tevehhüm etmişsin” İkinci Söz’deki hikaye-i temsiliyede seyahate giden iki kardeşten biri bedbîndir, herşeye çirkin bir gözlükle bakıyor, herşeyin kötü cihetini görüyor. Diğer kardeş ise girdiği memlekette umumi bir şenlik müşahade ediyor. Herşeye güzel bir nazarla bakıyor. Bedbîn […]

Yazının Devamı

RAHMET HAKİKATI ÜZERİNE

“Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm’in dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar.” (Sözler, 6-Birinci Söz) “Rahmet” Kainata nazar edildiği vakit görünüyor ki, güneş kadar zahir bir rahmet hakikatı hükmediyor. Kainat bütün envaıyla mahlukatın imdadına koşturuluyor. Kainat insana müteveccihtir ve […]

Yazının Devamı