Kategori: Dr. Ali Kuyaksil

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -5

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ   Müslüman, Müslümanlığını saklamaz ve korkmaz. Başkası ne der diye kendini ve hele de farz ibadetlerini gizli yapmaz ve aleni yapar. Bu farz vazifesinin bu zamanda en büyüğü İslâm Birliği düşüncesidir ve gerçekleşmesi için çalışmaktır. Bu düşünceyi İslâm dünyasına yaymak ve devamlı canlı tutmaktır.   Kudüs […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -4

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON: SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE İDDİHAD-I İSLAM DÜŞÜNCESİ   İttihâd-ı İslâm, İslâm birliği anlamına gelmektedir. “O hâlde hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanmayın ” mealinde ki ayet çok hakikatleri ifade ettiği gibi, İslâm birliğini de emreder. İslâm birliğinin varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -3

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON: MOTİVASYON KAVRAMI VE SELÂHADDÎN EYYÛBÎ   Lider konumunda bulunanlar, izleyenlerinin performansları ve çalışma isteklerinin kendi tutum ve davranışlarına bağlı olduğunun bilincindedirler. Liderler grup üyelerini alacakları kararlara katılımlarını sağlayarak ya da fikirlerini dinleyerek, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlarlar. Kendine değer verilen insanlar ise iş ya da görevleri liderlerinin istediği gibi hatta […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -2

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON: LİDER KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SELÂHADDÎN EYYÛBÎ   Bu başlık altında liderlik kavramı ve özelliklerinden bahsedilerektir. Selâhaddîn Eyyubî’nin Batı Kültüründe geliştirilen liderlik teorilerinden birisine sığmayıp nevi şahsına münhasır / kendine özgü bir lider oluşu ortaya konacaktır.   2.1. Liderlik Kavramı, Çeşitleri ve Liderin Özellikleri   Liderliğe ilişkin çok sayıda yapılan […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -1

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON: İTTİHAD-I İSLAM DÜŞÜNCESİ                                                                                        ÖZET   Selâhaddîn Eyyubî, […]

Yazının Devamı

İki Resim – İki Davranış

İKİ RESİM İKİ DAVRANIŞ VE ARKASINDA YATAN SOSYOKÜLTÜREL SEBEBLER Dr. Öğretim Üyesi Ali KUYAKSİL Iğdır Üniversitesi İ.İ.B.F.   1. Giriş Öncelikle insanlığın bir bütün olduğunu, yeryüzünde en gelişmiş bir canlı olarak yaratılmış olduğunu belirtmek isterim. Bu açıdan insanlık, uluslararası fertlerden oluşan büyük bir ailedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin önsözünde de ifade edildiği gibi; “İnsanlık ailesinin […]

Yazının Devamı