Kategori: Erdoğan Esenkal

MEHDİ’nin ÜÇ VAZİFESİ

“……,Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi neşir ve ehl-i imanı dalâletten kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemâmihâ Risale-i Nur’da görmüşler. İmam-ı Ali ve Gavs-ı âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zatın makamını Risale-i Nur’un şahs-ı […]

Yazının Devamı

Hac, Umre, Mübarek Geceler ve Cuma Günleri yapılması çok makbul ve müstecap

D U A L A R Elhamdü lillahi rabbil a’lemin ve’s-salatü ve’s-selamü a’la seyyidina Muhammed-in ve a’la alihi ve’sahbihi ecma’in İsm-i A’zam hakkına ve Kur’an-ı Azim üş-şan hürmetine ve Resul-ü Ekrem Aleyhi’s-Salatü ve’s-selam şerefine Ya Erham er-Rahimin. Bütün Esma-i Hüsna’nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlâs-ı tamme muvaffak eyle. Bütün cihazat ve istidalarımızı senin daire-i […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Dualar

(RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAN) Yarab! Affeyle mağfiret eyle merhamet eyle âmin. Senden ve rızandan ayırma. Yarab! Hakikat-ı ihlâsa erişmeyi ve ihlâs-ı tammeye ulaşmayı nasip eyle. Yarab! Gözümü haramdan, dilimi gıybetten, nazarımı tenkitten muhafaza eyle. Yarab! Bizi bize bırakma. Bizi bizim tedbirimize de bırakma. Her an inayet altında tuttuğun nur talebelerinden eyle. Yarab! Bizi ahir ömrümüze kadar […]

Yazının Devamı

Mesnevi-i Nuriyeden dualar

MESNEV-İ NURİYE / 10. Risaleden önce… İlâhî! Günahlar beni lâl etti. İsyanımın çokluğu yüzünden mahcubum. Gafletin şiddeti ise sesimi kıstı. İşte, ben de, seyyidim ve senedim Şeyh Abdülkadir Geylânî’nin sesiyle Senin dergâh-ı rahmetinin kapısını çalıyor ve onun, kapıcıya âşinâ nidasıyla Senin mağfiret kapında nida ediyorum: Ey rahmeti herşeyi kuşatan ve ey herşeyin melekûtu elinde bulunan […]

Yazının Devamı

TAZARRU VE NİYAZ

İlâhî! İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kâinat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Hâlıkım (Yaratıcım) ve İlâhımsın. Ve benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber, Senin mahlûkun ve masnuun (san’at eserin) olmam sebebiyle, bir taallûk (ilgi) ve intisap (bağ) cihetim […]

Yazının Devamı

Dua manevi bir hazinedir

Allah’ım! Bana dilimle değil, halimle vazetmeyi nasip eyle, Ya Rabbi! Allah’ım! Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, Ya Rabbi! Allah’ım! Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı, salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür, Ya Rabbi! Allah’ım! Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle, yarına kalabilenlerden eyle, Ya Rabbi! Allah’ım! Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da […]

Yazının Devamı