Kategori: Hasan Tayfur

Okullarda, Risale-i Nur ile “Çocukların Maneviyat Eğitimi”

Nurdanhaber – Hasan Tayfur   Bu ümmet-i merhume, Müslüman’dır ve Müslüman olarak kalacaktır. Bunun içinde evvelâ kendisine ve gelecek nesillere “muallimler eliyle” dinini telkin etmesi, onun esas ve kaidelerini öğretmesi; ebediyen Müslüman kalmasının şüphesiz “farz” derecesinde ki bir şartıdır.   Mekteplerde kifayet derecesinde “din dersleri” olmazsa yahut “maneviyattan soyutlanmış derslerle” bir talim söz konusu olursa; […]

Yazının Devamı

Müslüman Ailelerin Çocukları İle İmtihanı

Bediüzzaman hazretlerinin; “Nev’-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cem’iyetli merkez ve en esaslı zenberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise; aile hayatıdır.” 1 şeklinde tarif ettiği aile hayatında, risale-i nurların ne derece de hükmettiği şeklindeki bir suale verilecek cevap; şüphesiz cüz’i iradenin sarfı nokta-i nazarında yapacağımız mütalaa ve müzakerelerin anlaşılır kılınmasını sağlayacaktır. Risale-i Nur, beşerin aile […]

Yazının Devamı

Unutkanlık Hastalığı ve Tedavisi

Kuvve-i Hafıza, Dikkat, Ezber yapma, Ezberleme fiili yahut hafızayı muhafaza etme ile alakalı nazar-ı dikkate alınacak ilk düstur, şüphesiz Risale-i Nur’da geçtiği üzere “unutkanlık hastalığı” mevzusunu mütalaa etmekle, gerekli dersleri çıkarmaktır. Bunun içinde Bediüzzaman hazretlerinin, “Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafiî’nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, nisyan verir.” şeklinde beyan ettiği, ezber yapmayı zorlaştıran, hatta bazen de ezberleme fiilini […]

Yazının Devamı

Adab-ı Muaşeret ve İslam İlmihali

İnsanların gerek şahsi, gerekse de toplum hayatında; Güzel, hoş ve İslam’ca bir yaşantı sürdürebilmesinin yolu;Adab-ı Muaşeret Kaideleri’ne müraat edip öğrenmekle birlikte, Bunları gündelik hayatına rehber ederek ve böylece bu kaidelere bilfiil riayet etmekle ancak mümkün hale gelebilecektir… Zira hayatın lezzeti ve zevki; Hayatı iman ile hayatlandırıp ve feraizle zinetlendirip ve günahlardan çekinmekle mümkündür… Her şeyden evvel, iki cihan sultanı […]

Yazının Devamı

Piyango Kumarı

..bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse; halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra yirmidörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek; ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı? Bediüzzaman hazretlerinin risale-i nur […]

Yazının Devamı

Sultan Abdulhamid’e düşmanlık..!

Şu zamanda, bîçare bazı hocaları ve sofuları kullanarak, islam dünyasında ve hususan Türkiye’de ziyade teveccühlere mazhar olmuş ve olmakta berdevam olan asrımızın en parlak ve yegâne bir iman kurtarıcısı olan Bediüzzaman ve onun şaheser denebilecek bir kıymet-i hüviyete haiz olan Risale-i Nur’a karşı safdil Müslümanlarda bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen temelsiz iddia ve bahanelerle, Bediüzzaman […]

Yazının Devamı