Kategori: Hasan Tayfur

Unutkanlık Hastalığı ve Tedavisi

Kuvve-i Hafıza, Dikkat, Ezber yapma, Ezberleme fiili yahut hafızayı muhafaza etme ile alakalı nazar-ı dikkate alınacak ilk düstur, şüphesiz Risale-i Nur’da geçtiği üzere “unutkanlık hastalığı” mevzusunu mütalaa etmekle, gerekli dersleri çıkarmaktır. Bunun içinde Bediüzzaman hazretlerinin, “Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafiî’nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, nisyan verir.” şeklinde beyan ettiği, ezber yapmayı zorlaştıran, hatta bazen de ezberleme fiilini […]

Yazının Devamı

Adab-ı Muaşeret ve İslam İlmihali

İnsanların gerek şahsi, gerekse de toplum hayatında; Güzel, hoş ve İslam’ca bir yaşantı sürdürebilmesinin yolu;Adab-ı Muaşeret Kaideleri’ne müraat edip öğrenmekle birlikte, Bunları gündelik hayatına rehber ederek ve böylece bu kaidelere bilfiil riayet etmekle ancak mümkün hale gelebilecektir… Zira hayatın lezzeti ve zevki; Hayatı iman ile hayatlandırıp ve feraizle zinetlendirip ve günahlardan çekinmekle mümkündür… Her şeyden evvel, iki cihan sultanı […]

Yazının Devamı

Piyango Kumarı

..bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse; halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra yirmidörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek; ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı? Bediüzzaman hazretlerinin risale-i nur […]

Yazının Devamı

Sultan Abdulhamid’e düşmanlık..!

Şu zamanda, bîçare bazı hocaları ve sofuları kullanarak, islam dünyasında ve hususan Türkiye’de ziyade teveccühlere mazhar olmuş ve olmakta berdevam olan asrımızın en parlak ve yegâne bir iman kurtarıcısı olan Bediüzzaman ve onun şaheser denebilecek bir kıymet-i hüviyete haiz olan Risale-i Nur’a karşı safdil Müslümanlarda bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen temelsiz iddia ve bahanelerle, Bediüzzaman […]

Yazının Devamı

Ey Nurcular! Çalışınız, çalışınız, çalışınız..!

Ey Nurcular! Allah’ın sizlere ihsan ettiği ezelî lütfuna karşı secde-i şükrandan başlarınızı kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfu hiç bir hususta esirgemeyen Rabb-ı Rahîm’e, gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak vazife-i şükrü eda ediniz. Ve bazıların düştüğü, istikbali düşünmek derdiyle maişeti sarsan hâdiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız; Nur’un kudsî keramat ve imdadını müşahede ediniz. Dünya fânidir, binler […]

Yazının Devamı

Ensar ve Muhacir Kardeşliği Destanı

  3.dünya savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor.. “Melhame-i kübra” denilen son büyük savaşın öncüsü olan bu savaşın, elbet kendine göre bir tarzı ve yaşadığımız çağa hitab eden bir “farklı” görüntüsü olacaktı.. Devletlerin bir bütün olarak mücadele ettiği “sıcak” savaşlarının yerini bıraktığı genel olarak “soğuk” bir görüntü veren bu üçüncü cihan harbinin, vekalet savaşları şeklinde icra-yı tahribkaranesine devam ettiğine şahit olarak; dünyanın türlü bölgelerinde, türlü “isim” […]

Yazının Devamı