Kategori: Muhammed Kahtavi

DİN TAHRİFİNDE MUVAZZAF ALMAN AJANLARI

İslamiyet ve şeriat ulemasını karalamak için muteber bir kaynağa dayalı herhangi bir delil bulamayan münafıklar, iblisin yardımıyla yalan ve iftira silahını kullanarak din-i mübine karşı harp ilan etmiş durumda. Kim bu vatandaşlar? Alman kültürüyle büyümüş, Yahudi feylesofların bin seneden beri İslamiyet aleyhinde teraküm eden itirazlarını vahiy tellaki ederek din-i İslam’ı ortadan kaldırmanın hesabını yapan murtazaka […]

Yazının Devamı

HADÎS-İ ŞERÎF DÜŞMANLARI

Hadis-i şerifi tenkid eden bedbahtlar, doğrudan şeriat-ı İslamiyyeyi ortadan kaldırmak istediğinden dolayı onları İslam düşmanı olarak tavsif etmek daha muvafık bir tarif olduğu kanaatindeyim. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ “Ey îmân edenler! Herhangi bir şeyde ihtilâfa düştüğünüz vakit; Allah-u zu’l-Celâl ve O’nun Resûl’ü Muhammed sallallahu aleyhi […]

Yazının Devamı

RİSALE-İ NUR DÜŞMANLARI

  Ehl-i küfrün kalelerini hak ile yeksan eden Risale-i Nur’a karşı hücumlar bütün şiddetiyle devam ediyor. Yapılan taarruz, büyük deccalın askerleri gibi açıktan değil; süfyanın hizmetlileri tarzında gizli ve münafıkana icra ediliyor. Kurt gibi gövdenin içine yerleşmek suretiyle ağaç kurutulmak isteniyor. İcra edilen faaliyetlerden biri Said Nursî’nin adem-i rızasına rağmen kitapların alt tarafına, haşiye ve […]

Yazının Devamı

MUTLAK VEKİL TARTIŞMALARI

  Şeriat, tarikat, siyaset ve irşad ehli nezdinde saff-ı evvel tabir edilen şahısların her zaman ayrı bir makamı ve ehemmiyeti var. Kur’an-ı Kerim  وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ âyetinde tabakat-ı sahabeyi aynen böyle sıralar… El-sabikun el-evvelun yani İslam’ı ilk kabul edenler, muhacirûn ile müsemma hicret eden Mekkeli muhacirler, Ensar olarak tavsif edilen Medineli mü’minler… Peygamber […]

Yazının Devamı

Kefen Çalan’a Allah Rahmet Eylesin!

Fi tarihinde meşhur bir adam varmış. Başına takke takar, üstüne sarık sarar, yolda yürürken ayağına bir de zil takarmış. Milet, hayrola efendi, bu zil neyin nesi? Efendim, yolda yürürken karınca ve böcek gibi muhtelif haşerata basmaktan korkuyorum. Yerde sürünen canlılar bu sesleri duyup kaçar ve böylece ben de o masum mahlûkatı ezmemiş olurum, dermiş. Gece […]

Yazının Devamı

Sadeleştirme Sevdalılarının Hedefinde İslâmiyet Var

SADELEŞTİRME SEVDALILARININ HEDEFİNDE İSLÂMİYET VAR Bir asırlık Risale-i Nur tarihinde sadeleştirme temennileri her zaman gündeliğini muhafaza eder. Bu talep, merhum Said-i Nursi’nin hayatında var olduğu gibi bu günlerde de mevcuttur. Mezkûr arzu sahiplerini iki kısma ayırmakta fayda var. Birincisi: Nurlardan istifade etmek isteyen ama ibâre ve üslubunu anlamakta zorluk çektiğini iddia eden fakat eserlerin, Kur’an’dan […]

Yazının Devamı