Kategori: M.Rıza Derindağ

Nur Talebelerinin Uhuvvet Bayramı

Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin hayattaki son varisi, vekili, evlad-ı manevisi ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin iştirakleriyle son senelerde devam edegelen aylık uhuvvet okuması bu Pazar yine İstanbul Esenyurt’ta yapıldı. Hariç Memleketlerden, Avustralya’dan, Güney Amerika’dan, Avrupa ve Orta Asya’dan İstanbul’un ve Anadolu’nun dört bir tarafından gelen Nur talebeleri bir uhuvvet ve muhabbet neşvesiyle birbirlerini kucaklarken,  Nurlardan okunan […]

Yazının Devamı

Törene dair-1-

Dün Millet Külliyesinde tarihi bir güne şahidlik ettik. Şahsi bir devir teslim töreni değildi, bir şahsın milletiyle beraber Rabbine tevekkül ile başlatıp sessiz sedasız mevcut rejimi olabildiğince tedavi ederek başlattığı inkılabın taht töreniydi. Tanzimattan bu yana batının batıl dayatmalarına kürek çeken vatan gemisinin rotasında güneşin doğduğu iklimlere bir dönüşün günüydü. Vatan gemisinin Yeni bir rotaya […]

Yazının Devamı

Filipinler Hizmet Mektubu ..

NURDAN HABER – ÖZEL Kastamonu Lâhikası ve Tarihçe-i Hayatın İngilizce tercümeleri: Muhterem Ağabeyler, Elhamdulillah aynelyakin müşâhede ettiğimiz bir hususu arzetmek istedim: Hakikaten Üstadımızın beyan buyurdukları Tarihçe-i Hayatın kıymeti okuyanların âleminde ve hayatlarında ve anlayışlarında nasıl müsbet bir tebeddülat meydana getirdiğini müşâhede etmemizle bir kez daha anlamış olduk. Geçtiğimiz ay sonu devam eden okuma programlarımızda onlarca […]

Yazının Devamı

Bediüzzaman’ın “hizmetkarı ve talebesi” olmayı binler makamata tercih ederim

Aziz Kardeşlerim Sosyal medyada hakkımda ve adıma neşrolan yahut ismim karıştırılarak neşredilen yazılarla hiçbir cihetle alakam ve dahlim yoktur. Bu gibi malayani şeyleri takibe vaktim de yoktur. “Mutlak vekil” ifadesi Üstadımızın bir ifadesi olup benim adımın bu ibare ile istimal edilmesi benim arzum ve iradem dahilinde değildir. Ben “Üstadım Bediüzzaman’ın hizmetkarı ve talebesi” olarak kabul […]

Yazının Devamı

Diyanet İşleri Başkanımıza Dair

ÖZEL HABER Tarihe not düşmek adına son devre damgasını vurmuş şahsiyetlerden Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamıza dair bazı hatıratı nakletmeyi bir vazife addettim. Hiç şüphesiz Cumhuriyet tarihinin en çalkantılı devrelerinden birinde Diyanet gibi bir kurumun başkanlığına getirilmiş, tarihi kararlara imza atmış, krizlerde önemli kararlar vermiş ve Diyaneti bugün alemşümul bir vizyonun ve misyonun parçası haline […]

Yazının Devamı

Bir rüya üzerine…

  Değerli Dostlar, kulaktan kulağa dolaşan bir rüya meselesi ve hakkında yapılan yorumların içinde benim ismim de zikredildiğinden ve rüya üzerinden hareketle bana ve arkadaşlarıma hücum edildiğinden; ayrıca konu Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin değerli varis ve hizmetkarlarının hayatta kalanlarının son ferdi olan Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimize temas ettiği için bazı hakikatları ifade ile bir takım etrafa saçılmak […]

Yazının Devamı