Kategori: Mahir Duman

Ona (a.s.m) Mektup

Nurdanhaber- Mahir DUMAN   “Yedi kat gökleri seyran eyleyen Kürsî’nin üstünde cevlan eyleyen Mirac’ında ümmetini dileyen Adı güzel kendi güzel Muhammed” Yunus Emre ONA (A.S.M) MEKTUP Çöl alev alevdi. Kum, kızıl koru andırıyordu. Toprak çatlamıştı. Yeryüzü rahmete hasretti. Tam umutların tükendiği günlerde bulutlar, çöle gülümseyiverdi. Dağda ceylan, çölde kaktüs gözünü onun geleceği yollara dikmişti. Güller, […]

Yazının Devamı

Şefaat

Yüce Allah, insanoğlunu yarattı. “Ahsen-i tekvim” diye ifade ettiği mükemmel bir kıvamda vücut sahasına getirdi. İnsanın her iki âlemde de saadetini murat etti. “Yapan bilir, öyle de bilen konuşur.” kaidesince onu dosdoğru yola davet etmek için peygamberlerle irşat etti. Onu vahye muhatap kıldı. Rabbimiz, Âdemoğlunda saymaktan aciz kaldığımız zıtlıkları cem etmiştir. İnsan, kalbiyle iyiliklere meylederken, […]

Yazının Devamı

Hangi Takım?

O gün pek ke­yif­liy­dim. San­ki her şey be­nim­le bu mut­lu­lu­ğu pay­la­şı­yor­du. Sı­nıf da ter­te­miz­di. Ço­cuk­la­rım der­se ka­tı­lı­yor, ne­şe­li da­ki­ka­lar ya­şı­yor­duk. Tam bir oyun ta­dın­da ilerliyordu ders dakikaları. Mer­ve, yi­ne göz­le­ri­ni bir nok­ta­ya dik­miş­ti. Du­da­ğın­da tat­lı bir te­bes­süm vardı. Meh­met’in yü­zün­de de mu­zip bir ze­kâ izini görmek mümkündü. Ko­nu­muz nük­te­li, mi­za­hî kı­sa öy­kü­ler­di. Ko­nu­nun özü­nü ifa­de […]

Yazının Devamı

Pasaport

Bi­zim köy, İç Ana­do­lu’nun ku­ze­yin­de; ye­şi­lin her to­nuy­la yüzünüze gü­len bir yurt parçasıdır. An­ka­ra’dan çok, bu­lut­la­ra ya­kın gi­bi­dir. Dağ­la­rın ba­şın­da ka­ra bu­lut­lar pek ek­sik ol­maz. Yağ­mur dam­la­la­rı­nın uyum­lu şı­pır­tı­la­rı­nı ta­mam­la­yan gök gü­rül­tü­le­ri, şim­şek parıltıları size ay­rı bir coğ­raf­ya­da ol­du­ğunuzu his­set­ti­rir. Bu toprakların insanları da farklıdırlar. Zengin değildirler. Ama hoşsohbettirler. De­dem de kö­yün güzel in­san­la­rın­dan­dı. “Ki­tap­çı […]

Yazının Devamı

Her şey onu (a.s.m) işaret ediyor

  Bir Çin sözü var: “Ben parmağımla ay’a işaret ettiğimde, aptallar parmağıma bakarlar.” Kâinattaki her nesne onu işaret ediyor. Eski kitaplar onu müjdelemiş, geçmiş peygamberler onun geleceğini haber vermişler… Buna rağmen güneşi göremeyenler oldu. Ya da gözlerini yumup gerçeklerin ışığından mahrum olanlar vardı. Olsun varsın. Biz, o ay yüzlüyü görüyoruz ya. Onu canımızdan çok seviyoruz […]

Yazının Devamı

RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNDÜREN NÜKTELER

Üstad’ın, diğer canlılara gösterdiği önemi anlatan bir örnek: Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar (sinekler), o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştü’ye (talebesi) dedim: – Bu küçücük kuşlara ilişme, başka yere ser. O da kemâl-i ciddiyetle (çok ciddi bir şekilde) dedi ki: – Bu ip bize lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun. […]

Yazının Devamı