Kategori: Mehmet Nuri Turan

Selâhaddîn Eyyûbî-6

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ HAKKINDA SÖYLENENLER Papalık Dokümanlarında Selâhaddîn Eyyubî: Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi özellikle Latin dünyasında büyük yankılar uyandırmış ve Roma Katolik Kilisesi ruhani lideri Yüce Pontif unvanlı Papalık, üçüncü Haçlı seferi hazırlıkları için “Selâhaddîn Ondalığı” adıyla özel bir vergi bile çıkartmıştı. Aynı zamanda aşağıda göreceğiniz şekilde gönüllü asker toplayabilmek için birçok […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbî -5

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan KRALLAR SAVAŞI, HİTTÎN MUHAREBESİ 581’de (1185) Musul ile ihtilâfı hallederek ordusunu daha da güçlendiren Selâhaddîn aradığı fırsatı 583 (1187) yılında yakalayabildi. Bu arada Kudüs Kralı IV. Baudouin ölmüş, yerine küçük yaştaki oğlu V. Baudouin geçmiş ve Trablus Kontu III. Raimond kral nâibi olmuştu. V. Baudouin’in annesi bir müddet sonra Guy de […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbî -4

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan SELÂHADDÎN’İN SULTAN OLMASI Nûreddin Mahmud Zengî ölünce (569/ 1174) yerine on bir yaşındaki oğlu el-Melikü’s- Sâlih İsmâil geçti. Selâhaddin , el-Melikü’s-Sâlih’e bağlı kaldı ve onun adına hutbe okuttu, para bastırdı. el-Melikü’s-Sâlih devleti idare edecek yaşta olmadığından devlet işlerini yürütecek bir nâib veya atabeğe ihtiyaç vardı. Bu işe en lâyık kişi olan […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbî -3

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan SULTAN SELÂHADDÎN’İN KARİYERİNİN BAŞLANGICI Selâddin’in anlaşılması için önce Mahmud Nureddin’in anlaşılması lazım, bunun için İslam tarihçilerinin onun hakkındaki görüşlerini vermemiz lazım. —İbn Cevzî derki; “     Ben önceki Sultanların hayatını inceledim. Raşid halifeler ve Ömer bin Abdülaziz hariç, Nureddin’den daha temiz hayat yaşayan, ondan daha ahlaklı hayat süren adaletli bir Sultana […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbî -2

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan REVADİ HANEDANI’IN SELÇUKLULARLA İLİŞKİLERİ 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romen Diyojenin ittifak teklifini red edip diğer Kürd hanedanları ile beraber Selçuklu Sultanı Alparslanın komutası altında Malazgirt meydan muharebesine girdikleri konusunda çoğu tarihçi birleşir. Keza bu savaşın ardından Anadolu’ya ve  daha güney kesimlere yapılan göç dalgasına Selâhaddîn’in ataları da katılır. Dedesi Şadi,  […]

Yazının Devamı

Selâhaddîn Eyyûbî-1

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan PAYLAŞILAMAYAN ADİL, CÖMERT, SULTAN SELÂHADDÎN EYYÛBÎ Selâhaddîn’nin ortaya çıktığı dönemde siyasi ortam Selâhaddîn Eyyûbî tarih sahnesine çıktığı zaman, Büyük Selçuklu devleti yıkılmış yerini yedi Selçuklu devleti, beşte Selçuklu Atabegliği almıştı, hepside birbiriyle rekabet halindeydi. Ayrıca Mısırda kurulan Şiâ Fatimi Halifeliği Sünni Abbasi Halifetiyle rekabet etmekteydi. Yani alem-i İslam bügünkü gibi paramparçaydı. […]

Yazının Devamı