Kategori: Mehmet Nuri Turan

Şah İsmail -5

ÇALDIRAN SAVAŞININ SONUÇLARI Sultan Selim’in, Şah İsmail’i tahrik ederek karşısına çıkmaya zorlaması, Şah’ın Şii mezhebini baskı ve şiddetle yaymaktan vazgeçmesinde de etkili oldu. Çaldıran yenilgisinden sonra siyahlara bürünen Şah İsmail, ordunun sancağını bile siyaha dönüştürüp üzerine beyaz bir hatla “El-Kısas” yazdırdı. O sene doğan oğluna dahi Elkas adını verdi. Çaldıran mağlûbiyeti Şah İsmâil’in yenilmezliği inancına büyük darbe […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -4

ŞAH İSMAİL’İN ESİR KARISI Bu konuda en güzel çalışmayı tarihçi Vedat TURGUT yapmış, bende konu hakkındaki makalesini özetleyeceğim ve kendi araştırmalarımla birlikte sunacağım. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında cereyan eden Çaldıran Savaşı’nın önemli tartışma konularından birisi de Şah İsmail’in eşi ya da eşlerinin Osmanlılara esir düşüp düşmediğidir. Şah İsmail’in hepsi hamile olan üç […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -3

ÇALDIRAN SAVAŞI İran’da meydana gelen ihtilâller esnasında Osmanlı Devleti’nin sessiz kalması Şah İsmâil’in daha rahat hareket etmesine imkân sağlamıştı. Bununla birlikte Osmanlılar’ın, Anadolu’da bulunan kızılbaş Türkmenler’in Şah İsmâil’in hizmetine girmek için İran’a göç etmelerini engellemeye çalışması ve elebaşlarını yakalayarak cezalandırması Şah İsmâil’i rahatsız etmekteydi. Bu sebeple kendisine düşmanlık besleyen hükümdarların âkıbeti hususunda bir uyarı ve […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -2

İSMAİL’İN ŞAH OLMASI; Safevilerin isim atası Şeyh Safiüddin’in dördüncü kuşaktan halefi Şeyh Cüneyd (İsmâil,in dedesi), amcası Şeyh Cafer’le Safevi tarikatının postnişinliği için mücadeleye girmiş. Ancak Karakoyunlu sultanı Cihan Han’ın şeyh Cafer’e destek vermesiyle mücadeleyi kaybetmiş. Oda her İranlı gibi anadoluya geçmiş. O zamanlar Diyarbekir’de hüküm süren Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ın kızkardeşiyle evlenincede Anadoluda rahat hareket […]

Yazının Devamı

Şah İsmail -1

ŞAH İSMÂİL TÜRK’MÜ? Tam adı Ebū l-Muzaffar bin Haydar as-Safavī) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk Şahı. 25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. (Ö. 930/1524) Tebriz’de vefat etti, cenazesi Erdebil’de ecdadının bulunduğu yere defnedildi. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. Şah İsmâil’in kökeni: […]

Yazının Devamı

Cihad -10

Cihâdın hikmetleri Önce şunu tespit etmek gerekirki, eğer cihad olmasaydı İslam dini önündeki engeller kalkmazdı, engeller kalkmayıncada Allah’ın insanlığa dünyevi ve uhrevi bir reçete olarak gönderdiği bu dinde insanlığa ulaşmazdı. Cenabı Hak şöyle buyuruyor. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ “Eğer Allâhu Teâlâ insânların bir kısmıyla diğer bir kısmını def’ etmeseydi yeryüzünde fesâd […]

Yazının Devamı