Kategori: Mehmet Nuri Turan

Cihad -4

Nurdanhaber – Mehmet Nuri TURAN Cihâdın aşamaları; Cumhûr-u ulemâya göre; cihâd ve tebliğ birinden ayrı müteala edilmez, tebliğ ve cihâd tedrîcî olarak üç aşamaya ayrılmıştır. Birinci Aşama: İslamiyetin bidayetinde Peygamber (ASM), dîn-i mübîn-i İslâm’ı neşir ve izhâr etmek, müşriklerden i’râz etmek, onların müstehziyâne hallerine iltifat etmemek, eza ve cefalarına sabredmekle emrolunmuştu. Bu âyet-i kerîmeler, bu […]

Yazının Devamı

Cihad -3

Nurdanhaber – Mehmet Nuri TURAN Her Müslümanın, nefis ve hevası ile olan mücahedesidir. Müslüman, kafirlerle maddeten cihâd ettiği gibi; kendi nefsiyle de cihâd eden kimsedir. Nefsine karşı cihâdı kazanamayan, düşmanın karşısına çıkmak için kendisinde güç ve cesaret bulamaz. Peygamber (ASM),Tebük seferinden dönerken ashabına döne­rek şöyle buyurmuştur: “Küçük cihâddan, büyük cihâda döndük.” Sahâbe-i Kirâm, “Ey Allâh’ın […]

Yazının Devamı

Cihad – 2

Bu yazı serimizde Allah’ın izin ve tevfikiyle Cihâd meselesini ele alacağız. Cenabı Hak Adem (as)’a Peygamberlik vazifesini vermesiyle beraber, iyiliyi emretmesini ve kötülüğü önlemesini ona ve devamında gelen bütün Peygmber’lere emr etmiştir. Bu vazifeyi yaparlarken önce tebliğ ve nasihat etmelerini sonrada gerektiğinde fiilen savaşmalarını farz kılmıştır. Yazı serimizde Cihâd’ın sözlük ve terim anlamından başlayacağız, devamında […]

Yazının Devamı

Cihad – 1

Bu yazı serimizde Allah’ın izin ve tevfikiyle Cihâd meselesini ele alacağız. Cenabı Hak Adem (as)’a Peygamberlik vazifesini vermesiyle beraber, iyiliyi emretmesini ve kötülüğü önlemesini ona ve devamında gelen bütün Peygmber’lere emr etmiştir. Bu vazifeyi yaparlarken önce tebliğ ve nasihat etmelerini sonrada gerektiğinde fiilen savaşmalarını farz kılmıştır. Yazı serimizde Cihâd’ın sözlük ve terim anlamından başlayacağız, devamında […]

Yazının Devamı

İslamiyet’te Nevrûz

Nurdanhaber ÖZEL – Mehmet Nuri TURAN   İslamiyet’le Newroz ilişkisi; Newroz’un bizzat Hz. Peygamber (ASM) tarafından tasvip edildiği yönündeki telakki doğru olmayıp bilakis Müslümanların, Ramazan bayramı ile Kurban bayramının dışında kutlayacakları başka hiçbir bayramları yoktur. Bu iki bayramın dışındaki bayramları kutlamak, câiz değildir. Nitekim Enes b. Mâlik’ten (RA) rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: “Rasûlullah (ASM) […]

Yazının Devamı

Newroz ya da Nevrûz

Nurdanhaber ÖZEL – Mehmet Nuri TURAN Politize olmuş bir konuyu yazmak çok zordur çünkü siyaset söz konusu mes’eleye ön yargıyla bakar ve o mes’lelenin sadece siyasi yönüyle ilgilenir veya kendi siyasi görüşüne nasıl alet edeceğine bakar. Maalesef her türlü tarihi ve kültürel mevzunun politikleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Newroz kelimesinin yazılışının bile tartışma konusu olduğu ve […]

Yazının Devamı