Kategori: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -4

  RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (IV) (Bütün bu iktibaslar için bkz. BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ (ULÛM-I ÂLİYE=ÂLET İLİMLERİ) adlı eserimizin 19. Bölümüne bakabilirsiniz. ARAPÇA ÇOĞUL KELİMELERİN TÜRKÇE’DE ÇOĞUL YAPILARAK KULLANILIŞI Arapça’da cem’ul-cümû’ kaidesi meşhûr bir gramer kuralıdır; bir defa cemi’ (çoğul) olan kelimenin tekrar bir defa […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -3

  RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (III) BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR:   Ma’nâya Ait Şartlar Manaya ait olan şartları kısaca özetleyecek ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller getirecegiz: Birinci Şart: Kelâmın maksadı dâima açık tabirlerle beyân edilmeli ve konunun anlaşılmasını zorlaştıracak […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -2

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (II) BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR: 1. KELÂMIN ŞARTLARI Kelâmın şartları ikiye ayrılır: 2.1 Lafızlara Ait Şartlar Kelâmın lafza ait şartları, beyân ve bedî ilimlerinde ayrıntılı olarak anlatılmış ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller verilerek, Nurlarda bunlara […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTINA YAZIM KURALLARI AÇISINDAN YAPILAN İTİRAZLARIN SEBEPLERİ Risâle-i Nur Külliyâtına yazım kuralları ve Türkçe Dilbilgisi kaideleri açısından yapılan bazı itirazlar bulunmaktadır. Evvela bunların bazı sebeplerini zikredelim: Birinci Sebep: Risâle-i Nur Külliyâtına yapılan itirazların birinci sebebi cehalettir. Âlet ilimleri dedigimiz ve buraya […]

Yazının Devamı

Hadislerin Kur’an’a Arz-ı Meselesi

Nurdanhaber – Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ   HER ASIRDA YAPILAN İCTİHADLAR SEMÂVÎ OLMALIDIR; YANİ ALLAH’IN RIZÂSINI KAZANMAK İÇİN İÇTİHAD YAPILMALIDIR. YOKSA ARZÎ İÇTİHADLAR, YANİ İSLAMI KENDİ HAYATINA VE HATTA MENFAATLERİNE UYDURMAK İÇİN YAPILAN İÇTİHADLAR BÂTILDIR. Muhterem Kardeşlerim! Son günlerde bilen bilmeyen herkes, bu güncelleştirme meselsinde konuşuyorlar. Maalesef sevdiğim bazı devlet damaları de, modernist ve reformist […]

Yazının Devamı

Osmanlı Kanunnameleri

Nurdanhaber – Prof. DR. Ahmet AKGÜNDÜZ Muhterem Kardeşlerim! İlkokul 4. Sınıfda Milli Eğitimin İslam Ansiklopedisindeki KANUNNAME ve ŞERİ’AT maddelerini okuyunca, bunların doğru olamayacağını biliyordum ve Allah’a yalvardım: “Yarab! Bana imkan nasib eyle. Osmanlı Devleti’nin bir şeri’at devleti olduğnu cihana anlatayım” Bu duam OSMANLI KANUNNAMELERİ ve hemen sonra neşrettiğimiz MUKAYESELİ İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYATI ile […]

Yazının Devamı