Kategori: Şadi Eren

33 Hadis

Aşağıda yer alan hadisler, Bediüzzaman Said Nursi’nin Afyon Medrese-i Yusufiyesinde kendi defterine not aldığı ilimle ve ahir zamanla ilgili bazı hadislerdir. Bunlar hem ilme teşvik edici, hem de ahir zaman Müslümanlarını yönlendirici çok önemli mesajlar taşımaktadır. Ancak bunların bazılarının tercümelerinde hata veya muğlaklık olduğu cihetle yeni bir tercüme ve çok kısa bazı açıklamalarla efkâr-ı ammeye […]

Yazının Devamı

Gelecek bilinebilir mi?

Gelecek bilinebilir mi? Şu ayet-i kerîme, haşmetli bir üslubla Allah’ın ilminin herşeyi kuşattığını ilân eder: “Gaybın anahtarları Allah’ın katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Düşen hiçbir yaprak ve yerin karanlıklarında hiçbir dane yoktur ki, Allah onu bilmesin. Yaş ve kuru ne varsa hepsi Kitab-ı Mübîn’dedir.” (En’am, 59). Ayetin genel […]

Yazının Devamı

Rüya ve Gelecekten Haberler

  Hemen herkes, her gece rü’ya görür. Bu rüyaların bir kısmı, karmakarışık şeylerdir. Bir kısmı, günlük olayların rüyaya yansımasıdır. Bir kısmı da, daha önceden hiç düşünülmeyen, hayal edilmeyen şeylerin görülmesidir. Gördüğümüz rüyaları kaynakları bakımından üç grubta toplayabiliriz: Rahmanî Nefsanî Şeytanî Bunlardan nefsanî rüya, ya geçmişe dair hatıraların veya kişinin arzu ettiği şeylerin görülmesidir. Şeytanî rü’ya, […]

Yazının Devamı

Parapsikoloji ve gelecek bilgisi

Parapsikoloji, insanın metafizik boyutunu araştıran bir bilim sahasıdır. 1953 yılında, ilk defa Hollanda’da bu sahayla ilgili kürsü kurulur. 1970’den sonra ise, dünya çapında yaygınlaşır. Parapsikoloji, başlıca “telepati, hipnotizma, kehanet, psikokinezi, durugörü (temessül), ruh çağırma, manyetizma” gibi konuları ele al­maktadır. Bunlardan telepati, zihinden zihine yapılan haberleşmede düşüncelerin sessiz dilidir. Herhangi bir araç kullanmadan, her türden düşünce […]

Yazının Devamı

(Ğayb’ı) Geleceği bilmek mümkün müdür?

Gelecek niçin perdeli? Bilinmezi bilmek, görülmeyeni görmek, gaybın sırlarına ermek hemen herkesçe arzu edilen şeylerdendir. Özellikle, gaybın geleceğe yönelik sırlarına nüfuz etmek isteği, insanın zaaf noktalarından birini teşkîl eder. Tarih boyunca “kâhin, müneccim, sihirbaz” türünden pek çok kimse, insanların bu zayıf damarını işletmesini bilmişlerdir. Günümüzde de her türlüsüyle astroloji ve fal hayli yaygın durumdadır. Özellikle […]

Yazının Devamı

Din ve Aşırılık- 3

 (1. BÖLÜM)   |   (2. BÖLÜM)   Kıraatta aşırılık Namaz, dinin en önemli bir ibadetidir, “dinin direğidir.”[1] Namazın erkânından biri, kıraattır. Kıraatle ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.”[2] Öyle görülüyor ki, orta yolu seçmek, uçlarda yer almamak bir hayat felsefesi olmalıdır. Namaz kıraatinde […]

Yazının Devamı