Kategori: Sıtkı Göksu

İnsan Vücudu ve Enerji Oluşumu

  İnsan vücudu mükemmel bir şehir, bir saray suretinde yaratılmıştır. Bu şehre veya saraya çok iyi bakılmaktadır. Mükemmel bir intizam görülmektedir. Vücudun hücreleri, atomları birbirine yardımcı olmaktadır. Hücreler sanki şuurlu imiş gibi çalışmaktadırlar. Bir hücrede faydalı şeyleri alma, zararlı şeyleri atma, doğurgan – çoğalan, tasvir eden – belirli şekil verilen, birlikte tutan güç isimleriyle her […]

Yazının Devamı

Hz. Yunus AS ve Biz

  Peygamber kıssalarının hepsi ibretlidir. Yunus (AS)’ın kıssasından bir önceki yazımızda bahsettik. Bu yazımda ise onun yaşadıklarının bize bakan yönünden bahsedeceğim. Acaba bizim gecemiz, denizimiz, balığımız nedir? Onun kıssasından bizim alacağımız ders ne olmalı? Şimdi onunla kendimizi kıyaslayalım. İşte, Hz Yunus (AS)’ın vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz, gaflet nazarı ile onun […]

Yazının Devamı

Yunus kıssası ve kıssadan hisse

  Hazret-i Yunus Aleyhisselamın meşhur kıssasının özeti: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyettedir. “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Enbiya Suresi, 21:87.” Münacatı, ona hemen, derhal kurtuluş aracı olmuştur. Hazreti Yunus […]

Yazının Devamı

Doğru yol – Eğri yol

Doğru yol-Eğri yol Bazı dualar günde en az kırk defa tekrarlanmaktadır. Bunlardan birisi de Fatiha suresinde geçen “Bizi doğru yola ilet.” Fatiha Suresi: 1:6. duasıdır. Fatiha Suresinin günde beş vakit namazda okunduğu, bu beş vakit namazın toplam kırk rekat olduğu, her rekatta mutlaka Fatiha okunduğu düşünülürse namazlarda günde en az kırk defa “Bizi doğru yola […]

Yazının Devamı

Kıssadan Hisse

  Anlatılan hikayeler, fıkralar, kıssalar hisse içindir. Yani ondan ders almak içindir. Daha önce yaşanmış ibretlik hikayelere kıssa denir. Bunlardan en önemlileri peygamber kıssalarıdır. Bu kıssaların bir kısmı Kur’an’da geçer. Kur’an’da bizim ve kıyamete kadar gelen insanların ders alması için bu hikmetli dersler-kıssalar anlatılmıştır. Bu kıssalarda önemli esaslar bildirilir. Geri kalan kısmı akla havale edilir. […]

Yazının Devamı

Kemiyet keyfiyet farkı

Kemiyet, “miktar, sayı , nicelik.” demektir. Keyfiyet ise, “kalite, nitelik, kıymetçe çokluk” manasına gelir. Bir tek çiçekteki hayat şerefini, milyarlarca taşta bulamayız. Aynı şekilde, bir böcekteki hayat, bütün bitkiler âlemini fazlasıyla tartar. Buradaki “hayat” keyfiyettir. Bunun gibi bir müminin şerefi dünyalar dolusu şirk koşanla, inanmayanla yahut ateistle kıyas edilemez. İkinci misalimizde “iman” bir keyfiyettir. İman, insanı […]

Yazının Devamı