Kategori: Yüksel Uca

   HABİB-İ EDİP EFENDİMİZ (SAV.) ÜMMİ İDİ

    HABİB-İ EDİP EFENDİMİZ (SAV.) ÜMMİ İDİ     Resul-i Kibriya Efendimizin (sav.) ümmi olması hâşâ cahil olması demek değildir.       Ümmi; anasından doğduğu gibi tertemiz kalmış, tahsil görmemiş, mektep ve medresede okumamış demektir.      Ümmi; okuması ve yazması olmayan, cahil ise okuma yazma bilse bile hakkı ve hakikati bilmeyen, ilim, irfan ve faziletten mahrum, yaratılış gayesinden bihaber, gaflet içerisinde […]

Yazının Devamı

“İman da eskir”

Nurdanhaber – Yüksel Uca     İman; Yüce Allah’a kalpten bağlılıktır. İman, güvenmek, güven vermek ve emin olmaktır. İman, Cenab-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere şeksiz ve şüphesiz inanmak, bu hakikatleri kalben tasdik edip, dil ile de ikrar etmektir. Kalp; imanın mahalli, esmanın tecelligahıdır ve muhabbetin merkezidir. Bediüzzaman […]

Yazının Devamı

Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan  ve Teravih Namazı       

       Oruç,  Müslümanları her türlü çirkin işlerden ve günahlardan muhafaza eden bir kalkandır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 2/183)      Ramazan ayında bütün İslam âlemi feyiz ve bereketlere nail olur,  müminlerin günahları affedilir ve manevi olarak […]

Yazının Devamı

Dünya

Nurdanhaber – Yüksel UCA Geçici ve kararsız olan bu fani  dünya bir imtihan yeridir. İnsan dünyaya bir misafir olarak gönderilmiş, ebedi bir saadeti kazanmak için imtihana tabi tutulmuştur. Bu imtihanda başarılı olanlar, Rabbinin rızasını kazananlar, buradan şahadetnamelerini alanlar sonsuz nimetlere mazhar olacaklardır. Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurur: “Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerim ve Sâni’-i Hakîm; şu […]

Yazının Devamı

Tabiat ve Tesadüf

Nurdanhaber – Yüksel UCA Tabiat, kâinat ve fıtrat olmak üzere iki manada kullanılır. “Annelerin tabiatında şefkat vardır.”, “Arının tabiatında bal vermek vardır.” dediğimizde, tabiatı fıtrat yani yaratılış manasında kullanmış oluyoruz. Varlıklara manayı ismiyle bakan, mahlûkatın üstünde Cenab-ı Hakk’ın sikkesini ve mührünü göremeyen, isim ve sıfatlarını okuyamayan insanlar, bu harika işleri ve bedi sanatları tabiata ve […]

Yazının Devamı

Tesbih

Tesbih; Cenab-ı Hakk’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih etmek ve O’nu hamdetmektir.      Her mahlûk kendine mahsus lisan ile Yüce Allah’ı tespih etmektedir. “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunan her şey (melekler, cinler) onu hamd ile tesbih eder. Fakat siz, onların tesbihini iyi anlamazsınız. O, hakikaten halimdir, gerçekten bağışlayıcıdır.” (İsra Suresi, 17/44)    “Ey iman […]

Yazının Devamı