Kategori: Yüksel Uca

Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan  ve Teravih Namazı       

       Oruç,  Müslümanları her türlü çirkin işlerden ve günahlardan muhafaza eden bir kalkandır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 2/183)      Ramazan ayında bütün İslam âlemi feyiz ve bereketlere nail olur,  müminlerin günahları affedilir ve manevi olarak […]

Yazının Devamı

Şefkat, Merhamet ve Berat

Nurdanhaber –  Yüksel UCA Şefkat;  acıma ve ikramda bulunma hissidir. Merhamet ise; hiç bir menfaat ve karşılık beklemeden yapılan yardım, ikram ve fedakârlıktır. Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin kullarına olan şefkat ve merhameti sınırsızdır. Zira “O’nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır.” (Araf Suresi, 7/156) Bir günahı bin yazmak adalet iken, Aziz, Kerim, Rahim, Rahman, Hannan, […]

Yazının Devamı

Fahr-i Kainat Efendimiz

Yüce Rabbimizin yarattığı en mükemmel ve ilk mahlûk Habib-i Edip Efendimizin (sav.) nurudur. “Allah’ın ilk yarattığı mahlûk benim nurumdur.” (Aclûnî, Keşfü’l Hafâ,) hadisi de bu hakikati ifade etmektedir. Halık-ı Zülcelâl Hazretleri bütün mevcudatı Habib-i Edip Efendimizin hürmetine yaratmıştır. Varlık hamurunun mayası olan muhabbet O’nun nuru ile yoğrulmuş ve hilkat ağacı O’nun (sav.) sayesinde var edilmiştir.     […]

Yazının Devamı

Teşhirgâh

  Senenin belli günlerinde çeşitli fuarlar açılır. Her firma kendi ürünlerini sergiler, tanıtımını ve satışını yapar. Halık-ı Zülcelâl Hazretleri de bu muhteşem kâinat sarayında sayısız harika eserlerini teşhir etmiş; her varlık üstünde vahdet sikkesini ve ehadiyet mührünü koymuştur. Kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hak; semanın yüzünde sayısız yıldızları kemal-i hikmetle süsleyip yerleştirmiş, onları haşmetle çok hassas […]

Yazının Devamı

Ubudiyetin Esası: NAMAZ

  Kâinatın en mükemmel meyvesi, mahlûkatın en şereflisi, yeryüzünün halifesi olan insanın yaratılış gayesi, en harika meyvesi ve en mühim vazifesi; iman ve ubudiyettir. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat Suresi, 51/56) ayeti de bu hakikati ifade etmektedir. Yüce Allah’ı tazim, tespih, zikir ve hamt etmenin en güzel yolu, ibadetlerin en mukaddesi, şükrün en […]

Yazının Devamı

Niçin İbadet?

İbadet; Yüce Allah’ın sayısı nimetlerine karşı, kulun şükür ve hamt ile mukabelede bulunması, Rabbini takdis ve tazim etmesidir.  İbadet; “Halık ile abd arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır.” İbadet; Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmaktır. İbadet; insanın kalbini huzura erdirir, nefsini dizginler ve duygularını safileştirir. “İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd, kendi […]

Yazının Devamı