Kategori: Prof. Dr. Zeki Eker

Yap-boz Tablosunun Üçüncü Levhası

YILDIZLARIN KARNINDA ELEMENTLERİN YARATILMASI Kâinattan Hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatı “Âyetü’l-Kübrâ” risalesinde üstad Bediüzzaman Said Nursi o seyyahın en başta göklerin nur yaldızı ile yazılmış güzel yüzü ile karşılaştığını, yıldızlara bakıp “Bir kısmı, Arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece sür’atli yüzbinler ecram-ı semaviyeyi direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine […]

Yazının Devamı

Yapboz Tablosunun İkinci Levhası

YAPBOZ TABLOSUNUN İKİNCİ LEVHASI HAYATA HAZIRLIK, YILDIZ VE GALAKSİLERİN YARATILMASI Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? l Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. l (Mülk Suresi 3.ve 4. Ayetler)

Yazının Devamı

Heyula Nedir? Esir Nedir?

HEYULA NEDİR ?  ESİR NEDİR? Heyula, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisinde “Âlemin ilk maddesi anlamında felsefe ve kelam terimi”[1] diye tarif edilmektedir. Modern batı dillerinde hyle, hylé şeklinde yazılan Grekçe “üle” kelimesinden Arapçaya girdiği, Aristo felsefesinin İslam dünyasında tartışılmaya başlamasından sonra maddenin madde olmasından önceki formu anlamında felsefik bir terim olarak İslam düşünürleri ve […]

Yazının Devamı

Yaratılışın İlk maddesi: Heyula

Nurdanhaber- Prof. Dr. Zeki EKER KÂİNATIN İLK YARATILIŞI ve YARATILAN İLK MADDE HEYÛLÂ Bugün genişleyen bir kâinat içindeysek, bu genişlemenin bir başlangıcı ve bu başlangıcı tetikleyecek bir patlama olmalıdır. Bu yüzden “Büyük Patlama” özenle seçilmiş, kâinatın yaratılma anını iyi anlatan bir kelime gibi görünüyor. Ancak bu patlamayı bir bomba patlaması gibi düşünmek hatadır. Öncelikle patlama görüntüsü […]

Yazının Devamı

Bilim ve Allah inancı

KÂİNATIN BİR YAŞI OLDUĞU NE ANLAMA GELİR? Ortaçağda yer merkezli tasvir edilen kâinat zamanda sınırsız, mekanda (uzayda) sınırlı olarak tahayyül ediliyordu. Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızları taşıyan içiçe aynı merkezli birbiri etrafında dönen küreler ile varlık alemi tasvir ediliyordu. Kâinatın dış sınırında yıldızlar küresi, en dış küre; Güneş Sisteminin hemen dışındaydı. Kâinatın zamanda sonsuz, yani […]

Yazının Devamı

Büyük patlama (big-bang)_teorisinin özü

KAİNATIN GENİŞLEMESİ VE YAŞI Kur’an’da “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz”1 (Zariyat,47) ayeti kâinatın genişletildiğinden sarahaten haber verdiği halde ne ortaçağ İslam astronomları, ne de modern bilimin kurucuları (Galileo, Kepler, Newton, hatta 1929 yılından önce Einstein) genişleyen evrenden bahsetmediler. Ayetin haber verdiği gibi kainatın genişletildiğini insanlık ancak 1929 yılından sonra anladı ve idrak etti. Modern […]

Yazının Devamı