Bediüzzaman’ın Rusya esaretine Ahmet Akgündüz’den bir belge daha…

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

Üstad Bediüzzaman’ın eserlerinde bir çok yerde bahsettiği Rusyada esaret hatıralarında geçen Kostruma’daki hayatı hakkında şimdiye bahsettiklerini teyid edebilecek nadir bilgi ve belge mevcuttu. Bu belgelere bir yenisi daha eklendi.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Hocadan bize ulaşan belge şöyle:

Seçil Karal Akgün/Murat Uluğtekin’in tarih çalışması olarak yayına çıkan, AKÇURAOĞLU YUSUF: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İSKANDİNAVYA’DAN SİBİRYA’YA HİLÂL-İ AHMER HİZMETİNDE, adlı kitapta geçmektedir. Bu kitabın 75-76 ncı sayfasında şu ibare geçiyor:

“Kostroma Üsera Karargahı’nı ziyaret ettim. Vaktiyle işbu ziyaretimden bahis raporumda tafsilen arz ettiğim veçhile, zabitlerin ekserisi şehrin rakı imalathanesinde yerleştirilmişti. Fakat bazıları masrafı deruhte ederek şehirde istedikleri evlerde kira ile oda tutmuşlar, birkaçı şehirden iki üç kilometre bud ve mesafede bulunan bir Tatar köyüne gidip Tatarlara misafir olmuşlardır. Kürt ulemasından ve milis zabitandan bir zat da köyün camiinde ikamet ediyordu.”

 

Bu ibare tam da Bediüzzamanın Lemalar mecmuası 26 ncı Lem’a Dokuzuncu Rica’da bahsettiği esaret hadisesine işaret etmektedir. Orada Bediüzzaman Şöyle diyor:

DOKUZUNCU RİCA: Harb-i Umumî’de esaretle, Rusya’nın şark-ı şimalîsinden, çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir câmisi, meşhur Volga Nehri’nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim; dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi, kefaletle beni o Volga Nehri’nin kenarındaki küçük câmiye aldılar. Ben yalnız olarak câmide yatıyordum. Bahar da yakın. O şimal kıt’asının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette, Volga Nehri’nin hazîn şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgârın firkatli esmesi, beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum, fakat Harb-i Umumî’yi gören ihtiyardır. Lem’alar ( 234 

 Etiketler: , , , ,
Kategoriler: Bediüzzaman

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?