TEMİZLİK MEMURLARI: “SU MERCİMEĞİ”

nurdanhaber | Haber Merkezi | |

Dünya üzerinde, dağların en üst bölgelerinde yaşayan birkaç santimetrelik bitkilerden tutun da Kaliforniya’da yaşayan 100 m’den büyük sekoya ağaçlarına kadar yaklaşık 250.000 çiçekli bitki türü yaşamaktadır. Fakat bu bitki türlerinden en küçüğü tartışmasız akarsu ve göllerde, su yüzeyinde yaşayan ve bilimsel adı Wolffia ve Lemna olan “Su mercimekleri” dir.

Bu bitkiler yassı veya yuvarlak şekillerde olan küçük yeşil bitkiciklerdir. Şekilleri minik bir mercimeğe benzediğinden olsa gerek ülkemizde halk arasında bu bitkiye “Su mercimeği” adı verilmiştir.

Dünyanın En Küçük Bitkisi

Sumercimekleri, suda yüzen bitkilerdir. Toprakta kökleri yoktur, suyun içinde salınan saçak şeklinde kökleri vardır. Boyutları 1 mm, hatta daha küçük bile olabilen bu bitki, en uzun okaliptüs ağacından 165.000 kat daha küçük, en büyük sekoya ağacından ise 7 trilyon kere daha hafiftir. Yaklaşık ağırlıkları 150 mikrogramdır. Bir dikiş iğnesinin deliğine ancak sığabilen bu minik bitkilerin 5000 kadarı bir yüzüğü doldurabilir.

Göl Ve Derelerde Karın Tokluğuna Çalışan Temizlik Memurları

Kirlenmiş su kaynaklarını temizleme yöntemleri arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri vardır. Ancak bu yöntemlerin işletilmesi, bakımı ve enerji maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle son zamanlarda alternatif bir arıtma yöntemi olan doğal arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Doğal arıtma, diğer arıtma yöntemleri ile karşılaştırıldığında fazla insan gücü gerektirmeyen, işletilmesi kolay ve minimum enerji gereksinimi olan alternatif bir arıtma yöntemidir. Bu yöntemde genel olarak doğal ortamlarda yetişen sucul bitkiler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sucul bitkilerin bazıları Lemna gibba, Lemna minör, Wolffia arrhiza, Spirodela pollyrriza vb. gibi bitkilerdir.

Boyları Küçük Ama Marifetleri Büyük

Bu minik sucul bitkilere, sularda kirliliğe neden olan organik maddeleri büyük bir hızla absorblayıp, nitrat, fosfat ve ağır metalleri sulardan uzaklaştırabilme yetenekleri verilmiştir. İşte bu amaçla, evsel ve endüstriyel atık suların biyolojik yolla tasfiyesi işleminde su mercimekleri kullanılarak temizlik işi bedavaya getirilebilir.

Göz önündeki bu hakîmâne, bu nihayet derecede mu’cize ve hârika temizleme fiili ne ile izah edilebilir? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhâl değil mi? Ve şu hârika işlerin binden birinin tabiata ya da sebeplere havalesi bin derece muhâl olmaz mı?

Tüm bu hikmetli işler gösteriyor ki; Cenâb-ı Hak, nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve çirkin kokuşmuş manzaradan kurtarmak için, sıhhiye memurları gibi etcil bir kısım hayvânâtı göndermiş, aynı şekilde karada karınca ve kartalları da böyle bir temizlik görevi için görevlendirmiştir. Aynen onun gibi bu bitkicikleri de böyle bir temizlik görevinde istihdam etmiştir.

Kur’anın Bir Tefsiri Olan Risale i Nur’da Temizlik Fiili

Demek ki, şu kâinatın yaratıcısının, diğer tüm mahlûkat gibi bu bitkileri de hadsiz vazifelerle vazifelendirmesi ve şuur sahibi mahlûkatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi ve hikmetinin gereğidir. Kur’an-ı Kerim’de de “Bitkilerin her birinde düşünen bir insan ve toplum için ibretler vardır” (Şuara 7-9) ayeti ile bu ilahi sanatlara bakarken ibret almamız istenmektedir.

Risale i Nur’da bu hakikat şöyle izah edilmektedir;

Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, İsm-i Kuddüs’ün bir cilve-i a’zamına mazhardır ki, o tanzif-i kudsîden gelen emirleri, değil yalnız denizlerin âkil-ül lahm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurdlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki o kudsî evamir-i tanzifiyeyi,

su mercimekleri dahi dinleyip, sularda tanzifat yaparak kirleticileri temizler.

İşte bu tek fiil, yani tek hakikat olan tanzif; İsm-i Kuddüs gibi bir ism-i a’zamdan, kâinatın daire-i a’zamında görünen bir cilve-i a’zamdır ki, doğrudan doğruya mevcudiyet-i Rabbaniyeyi ve vahdaniyet-i İlahiyeyi esma-i hüsnasıyla beraber, Güneş gibi geniş ve dûrbîn gibi olan gözlere gösterir.

Prof. Dr. Fatih SATIL


Etiketler: , ,
Kategoriler: Prof. Dr. Fatih Satıl Yazarlarımız

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?