Kainat bir saray olduğu gibi insan da bir saray örneğidir.İnsanın kendi sarayından dahi bakıp da görebileceği milyarlarca güzellik vardır.

Hücrelerinin sesini işitmez insan… Aralarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı her an göremez,bilemez.Fakat bu işbirliğin sayesinde sağlıklı düşünebilir,elini oynatabilir,görebilir ve duyabilir.

Dışarıdan bakıldığında ya da başımıza bir sağlık problemi gelmeden sayılan bu nimetlerin ne kadar değerli olduğunu da anlayamıyoruz.

Metabolizmaları ayakta tutan da hücrenin kendisi değil hücreye bu meleki vahyi veren Allah’tır.

Aynen hücreden makroya kadar olan tüm yardımlaşma ile nefes alıp verdirten Allah (cc) ,kainata da muhteşem bir yardımlaşma ve işbirliği tayin etmiştir.Ne bir şikayet ne bir ses ne bir yorgunluk dahi görülemez.

Hepsi bir sarayın görevlisi gibi hizmet ederek vazifesini tamamlar .

Aralarındaki mesafelerden dahi birbirlerine yetiştirilerek görevlerine itaat ederler.