İslam Alimleri milletin nasihatçısı olmalıdır

nurdanhaber | Haber Merkezi | |

İSLAM ÂLİMLERİ VE MÜSLÜMANLAR DEVLETİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL MİLLETİN NASİHATÇISI OLMALIDIR.

Dr. İhsan ŞENOCAK gibi!

İmam-ı Rabbani, İmam- Azam Ebu Hanife, Bediüzzaman, Seyyit Kutup, Süleyman Hilmi Tunahan gibi âlimler devletleştirilemedi. Hapishanelerde tabutluklarda işkenceler ve ıstıraplar çeken bu âlimler Allah’ın kelamını yılmadan haykırdı ve sipariş üzerine konuşmadı.

Âlimin vazifesi ulufe toplamak değil müstağni kalmaktır.

İhsan alan ihsanın kölesi olur ve hakikati söyleyemez.

Bediüzzaman’a şark umumi vaizliği vazifesiyle birlikte Said Halim Paşa köşkü teklif edildiği halde kabul etmedi ve ihsanın kölesi olmadı. Hakikati rüşvetsiz ve iltimassız bir şekilde söyledi.

Bugün de yalnızca Hak için konuşacak ve Hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmeyecek İslam âlimlerine ihtiyacımız var.

Bu âlimler bugün de az da olsa yaşıyorlar. Hak için, Allah için hakikati haykırmaya devam ediyorlar. Bu âlimlerden birisi de İhsan Şenocak hocadır.

Müslümanlar bugün bu kahraman âlimlerin yolunu takip ederek ihsanın, makamın ve şöhretin kölesi olmadan Allah’ın kelamına ve Allah’ın Resulünün sünnetine göre hak ve hakikati yaşamaya devam etmelidir.

Hakiki bir İslam âlimi hatır için konuşmaz,

Hakiki bir İslam âlimi menfaat için konuşmaz,

Hakiki bir İslam âlimi korktuğu için susmaz,

Çünkü Hakkın hatırı alidir ve hiçbir hatıra feda edilmez.

Bugün Kur’an’da buyurulan “emir olunduğun gibi dosdoğru ol” ikazına göre yaşayacak İslam âlimlerine ve Müslümanlara ihtiyacımız var.

Bugün, Dünyevileşme ve devletin mülkü olma tehlikesine karşı yalnızca Allah’ın kulu olma şuuruyla yaşayacak Müslümanlara ihtiyacımız var.

Siyasetin tozu ve toprağı altında kalmadan, dünya saltanatında boğulmadan temiz kalacak Müslümanlara ihtiyacımız var.

Davasını satmayacak, takiyye yapmayacak maddi ve manevi menfaatlere dönüp bakmayacak Müslümanlara ihtiyacımız var.

İslam Dini devletleştirilemez.

Müslüman devletleştirilemez.

İslam âlimleri devletin mülkü haline getirilemez.

Hakiki bir İslam âlimi ve Müslüman, devletine hürmetli, ümmetine bağlıdır.

Hakiki bir Müslüman anarşinin ve fitnenin karşısında emniyet ve asayişin yanındadır.

Hakiki bir Müslüman devletin mülkü değil nasihatçisi olur.

Kanuniye nasihat eden Yahya Efendi gibi.

Sürgünlere, işkencelere, tehditlere boyun eğmeyen ve hakikati haykıran Bediüzzaman gibi.

Müşriklere boyun eğmeyen Fahri Âlem Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) gibi.

Ya Rab, bizleri yalnızca senin kulun ve kölen olma şerefinden mahrum etme.

Müslümanları fitnelerden, takiyyecilerden ve İslam davasını küçük bir menfaat karşılığında satanlardan eyleme.

Bizi Muhlislerden eyle. Âmin.

Nadir Çomak

 


Etiketler: , , ,
Kategoriler: Dr. Nadir Çomak Yazarlarımız

Yorumlar (1 Yorum)

  • Sefa Mavi

    Nadir Çomak, sende artistik bir taraf var. Şu poza bak! Bu ne şimdi? Merhum Abdullah Yeğin Ağabeyin safi meşrebine yakışıyor mu? Ey NurdanHaber yetkilileri! Bu tip adamlara dikkat ediniz!

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?