Disiplin Problemlerine Çözüm önerileri!

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

Okullarımızda son zamanlarda yaşanan disiplin problemleri hem eğitimcileri hem de aileleri oldukça düşündürüyor. Bizler de bu probleme çözüm bulmak amacıyla eğitimci, yazar ve bir aile reisi olan Dr. Nadir Çomak ile bir röportaj yaparak, çözüm aramak amacıyla hocamızın bilgi ve tecrübelerini siz kıymetli okuyucularımıza aktarmak istedik. Sizleri bu röportajla baş başa bırakıyoruz:

Nurdan Haber – Okullarımızda ciddi disiplin problemleriyle karşılaşıyoruz. Sizce bu tür öğrencilerle nasıl baş edilir?

Dr. Nadir Çomak – Örgün öğretim kurumları okul öncesi, İlköğretim, Ortaokul ve Lise olmak üzere dört kategoriye ayrılmaktadır. Okul öncesi öğretim kurumlarındaki çocuklar oyun oynayarak problemsiz bir şekilde yönetilebilir. İlköğretim yaşındaki çocuklar da kısmen oyun ve kısmen otoriteye saygı duymaları sağlanarak kısmen problemsiz olarak yönetilebilir. Ortaokul öğrencilerine baktığımızda beş ve altıncı sınıfların yönetiminin kısmen kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ortaokul yıllarında sınıf yönetiminde karşılaşılan zorluklar yedinci sınıftan itibaren kendini göstermeye başlar. Sekizinci sınıfta zirve yapar. Ergenlik psikolojisinin etkisiyle sekizinci sınıf öğrencilerinin yönetimi baş edilmesi güç bir hal alır. Dokuzuncu sınıf öğrencileri de sekizinci sınıflara benzemekle birlikte liseye geçmelerinin de etkisiyle disiplin problemlerinde artış olabilir. Lisenin bu ilk yılındaki öğrenciler adeta ele avuca sığmaz bir hal alır. Onuncu sınıf öğrencileri bir önceki yıla göre biraz durulmaya başlar. On bir ve on ikinci sınıf öğrencileri ise gerek gençlik yıllarının başlaması gerekse üniversiteye hazırlık yaşının gelmesi nedeniyle kısmen problemsiz bir şekilde yönetilebilir.

Nurdan Haber – Sınıflardaki bütün öğrenci problemleri yaş kategorisine göre standartlık gösterir mi?

Dr. Nadir Çomak –Kesinlikle söyleyebiliriz ki bir sınıftaki bütün öğrencilerin standart davranış göstermesi imkânsızdır. Her bir sınıfın kendine göre dinamiği vardır. Sınıflardaki farklı seviye gruplarının varlığı kısmen sınıfın dengesini ayarlar. Fakat her sınıfta sınıf düzenini bozan öğrenciler olabilir.

Nurdan Haber – Sınıftaki öğrencilerin başarı sınıflandırmasına göre durumu disiplini nasıl etkiler?

Dr. Nadir Çomak – Başarı oranı yüksek olan öğrencilerin çoğunlukta olduğu sınıflarda disiplin problemleri yok denecek kadar azdır. Örneğin sınıftaki öğrencilerin % 1’lik dilimde olduğu sınıflardaki öğrenciler anlayış ve kavrayışlarının verdiği fark yüzünden sınıf ortamına olumlu yönde katkı sağlar. Asıl problem bir hedefi olmayan öğrencilerden kaynaklanır.

Nurdan Haber – Hedefi olmayan öğrenci var mıdır?

Dr. Nadir Çomak – Aslına bakarsanız olmamalıdır.  Hedefi olan öğrenci derken IQ’su yüksek olan ve akademik başarıya odaklanmış olan başarılı öğrencileri kastediyoruz. Bu tip öğrenciler ders çalışmaktan zaman bulup ta haşarılık yapamazlar. Problemle akademik hedefi olmayan öğrencilerden kaynaklanmaktadır. Akademik anlamda hedefi olmayan öğrencilere yönelik olarak hedef oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.

Nurdan Haber – Yani Akademik hedefi olmayan öğrenciye hedef bulunabilir mi?

Dr. Nadir Çomak – Evet bulunabilir. Her öğrencinin mutlaka faklı ve güçlü yönleri vardır. Her insan özeldir ve güzeldir. Önemli olan bu güzelliği ve farklılığı keşfetmektir. EQ’su yüksek olan bir öğrenci sosyal sorumluluk ve sanat etkinliklerinde değerlendirilebilir. Spor zekâsı olan öğrenciler sportif faaliyetlerle meşgul edilebilir. Kinestetik zekâya sahip ola öğrenciler beden gücü gerektiren işlerde çalıştırılabilir. Yani meşgul edilebilir. Bu anlayışa göre meşgul edilmeyecek hiçbir öğrenci yoktur.

Nurdan Haber – Bu konuyu biraz açar mısınız?

Dr. Nadir Çomak – Evet bu konuya şu şekilde açıklık getirebiliriz. Ceviz ağacından yapılan mobilyayla kavak ağacından yapılan mobilya aynı değildir. Birinden çeyiz sandığı yapılırken öbüründen limon kasası yapılır. Göze lazım olan vitamin ve mineralle, tırnaklara lazım olan vitamin ve mineral aynı değildir. Aynen bu misallerde olduğu gibi sınıftaki her bir öğrencinin aynı eğitim standardıyla yönetilmesi neredeyse imkânsızdır.

Nurdan Haber – Zor sınıflardaki öğrenciler nasıl yönetilebilir?

Dr. Nadir Çomak – Bu sorunun cevabını “zor öğrenci yoktur, keşfedilmeyen ve meşgul edilmeyen öğrenci vardır” şeklinde vermek istiyorum.  Çünkü meşgul edemediğiniz öğrenci sizi meşgul eder. Askerde bir kural vardır. Meşgul etmediğiniz asker komutanın kusurlarını arar. Bu nedenle askerler sürekli meşgul edilir. Yapılacak iş yoksa bile mıntıka temizliği yaptırılır.

Nurdan Haber – Öğrenciler nasıl meşgul edilmelidir?

Dr. Nadir Çomak – Öğrencileri meşgul edebilmek için onların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeniz gerekiyor. Bu keşfi yapmak için de etkinlikler organize etmeniz gerekiyor. Örneğin spor müsabakaları, müzik ve sanat etkinlikleri, bilgi yarışmaları, sosyal yardım organizasyonları, geziler, laboratuvar çalışmaları, kulüp faaliyetleri vb. faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin hangisinin kendisine uygun olduğuna karar veren öğrenciler seçtikleri etkinliğe katılabilir. Bu katılımları sağlamak için öğrencilerin motive edilmesi gerekir.

Nurdan Haber – Sizin düzenlemiş olduğunuz böyle faaliyetler oldu mu?

Dr. Nadir Çomak – Evet okullarda yöneticilik yaptığım yıllarda düzenlediğim bu tür etkinlikler oldu. Örneğin 3000 öğrencisi olan bir ilköğretim ve ortaokulda baş etmekte güçlük çektiğimiz disiplin problemleri artmaya başladı. Öğrenciler okul idaresini çok meşgul ediyordu. Çeteleşme ve kavgalar oluyordu. Cep telefonlarıyla uygunsuz fotoğraf ve görüntüler kaydeden öğrenciler olduğunu tespit ettik. Hatta sınıfa bıçak ve balta getiren öğrencilere bile rastladık. Bunun üzerine sosyal ve akademik etkinlikler planladık. İlk olarak 44 takım oluşturarak bir dönem sürecek bir fikstür hazırladık ve bir futbol turnuvası düzenledik. Altın sesler şarkı yarışması düzenledik. Bilgi yarışmaları seminer ve konferanslar düzenledik. Geziler yarışmalar tertip ettik. Bu etkinlik organizasyonlarından sonra biz öğrencinin peşinden değil öğrenci öğretmen ve idarecilerin peşinden koşmaya başladı. Daha farklı etkinlikler istemeye başladılar.

Nurdan Haber -Öğretmen yeterlilikleri ve okul idaresinin disiplin problemlerinin çözümüne katkısı hakkında neler söylersiniz?

Dr. Nadir Çomak – Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda ciddi bir donanım sahibi olması gerekiyor. Başta etkili iletişim teknikleri olmak üzere öfke kontrolü, kriz yönetimi gibi konularda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Okul idaresiyle koordineli bir şekilde problemleri çözmelerinde yarar görüyorum. Öğretmen karşısındaki öğrencilere bırakacağı imajı düşünerek hareket etmelidir. Problemlere müdahale etme hususunda geç kaldığı takdirde yeni ve daha büyük problemler kendisini meşgul edebilir. Okul idaresi ile iyi bir iletişim içinde olan bir öğretmen sınıf yönetiminde daha etkili olabilir. Aynı şekilde rehberlik servisleri de öğretmene yardımcı olabilir. Çünkü öğrencilerle görüşerek problemlerin çözümüne yardımcı olan bir rehberlik servisi öğretmeni rahatlatır.

Nurdan Haber -Öğrencilerin problem oluşturan davranışlarını artıran faktörler nelerdir?

Dr. Nadir Çomak –Öğrenciler akıllı telefonlar vasıtasıyla internete girerek zararlı bilgilere açık hale geliyor. Okullarda mutlaka telefonlara bir sınırlama getirilmelidir. Mümkünse telefonla derse girmelerine izin verilmemelidir. Diğer bir husus ta madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklar konusudur. Özellikle lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için çalışmak gerekir. Sınıfa madde kullanarak gelen bir öğrencinin disiplin bozucu davranışlarının çözümü çok daha zor olacaktır.

Nurdan Haber -MEB’in eğitim sistemi hakkında neler söylersiniz?

Dr. Nadir Çomak – İyi işler yapmaya çalışıyorlar. Fakat sorumluluk yalnızca MEB’in değil bütün milletindir. Öğrencilere verilen değerler eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Okullarımızda milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmek için gayret gösterilmelidir. İman ve ahlak değerleri öğretilmeden yetiştirilen çocukların terbiyesi ve kontrolü son derece zordur. Bu nedenle değerler eğitiminin yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. MEB tarafından uygulanan 147 şikâyet hattının fayda ve zararları üzerine düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler tamamen köşeye sıkıştırılmış ve çaresiz hissetmemelidir. Böyle hissederlerse öğrenci karşısında yetersiz kalabilirler.

Nurdan Haber –Ailelere düşen görevler nelerdir?

Dr. Nadir Çomak –Aileler mutlaka okulun bir parçası haline getirilmelidir. Aileler çocuklarının ahlaki gelişimini takip etmelidir. Çocuğunun okuldaki arkadaşlarını ve davranışlarını bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Okuldan kopuk bir şekilde olan aileler çocukları hakkında ortaya çıkabilecek problemlerden de haberdar olamaz.

Nurdan Haber -Medya’ya düşen görevler nelerdir?

Dr. Nadir Çomak –Sorumlu yayıncılık yapmalarıdır. Öğrenci seviyesine uymayan haber ve programları yayınlamamalarında fayda görüyorum. Her bir medya kuruluşunun pedagog, psikolog ve eğitimcilerden oluşan danışma ve kontrol grubu olmalıdır.

Nurdan Haber – STK’lara düşen görevler var mıdır?

Dr. Nadir Çomak –STK’lar içinde yaşadığımız gemi batmadan gayrete gelmelidir. Bu amaçla aile, öğretmen ve öğrenci eğitimlerine ağırlık vermelidirler. Ders kitabı yazma faaliyetlerine başlamalıdırlar. Gemi battıktan sonra ve karşımıza madde bağımlısı, vatan haini, suç makinesi ve anarşist bir nesil çıktıktan sonra bütün STK’lar zaten kepenklerini kapatmak zorunda kalacaktır. Yol yakınken bütün gönüllü kuruluşlar DEĞERLERİMİZE GÖRE İNSAN YETİŞTİRMEK İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ilan etmelidir.

Nurdanhaber: Teşekkür ederiz hocam.

Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.Etiketler: , , , ,
Kategoriler: Eğitim Röportaj

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?