Nurdan Haber

ARAMA SONUÇLARI
Ona (a.s.m) Mektup

Ona (a.s.m) Mektup

Nurdanhaber- Mahir DUMAN   “Yedi kat gökleri seyran eyleyen Kürsî’nin üstünde cevlan eyleyen Mirac’ında ümmetini dileyen Adı güzel kendi güzel Muhammed” Yunus Emre ONA (A.S.M) MEKTUP Çöl alev ale...

Şefaat

Şefaat

Yüce Allah, insanoğlunu yarattı. “Ahsen-i tekvim” diye ifade ettiği mükemmel bir kıvamda vücut sahasına getirdi. İnsanın her iki âlemde de saadetini murat etti. “Yapan bilir, öyle de bilen konuşur.” k...

Hangi Takım?

Hangi Takım?

O gün pek ke­yif­liy­dim. San­ki her şey be­nim­le bu mut­lu­lu­ğu pay­la­şı­yor­du. Sı­nıf da ter­te­miz­di. Ço­cuk­la­rım der­se ka­tı­lı­yor, ne­şe­li da­ki­ka­lar ya­şı­yor­duk. Tam bir oyun ta­dı...

Pasaport

Pasaport

Bi­zim köy, İç Ana­do­lu’nun ku­ze­yin­de; ye­şi­lin her to­nuy­la yüzünüze gü­len bir yurt parçasıdır. An­ka­ra’dan çok, bu­lut­la­ra ya­kın gi­bi­dir. Dağ­la­rın ba­şın­da ka­ra bu­lut­lar pek ek­si...

Her şey onu (a.s.m) işaret ediyor

Her şey onu (a.s.m) işaret ediyor

  Bir Çin sözü var: “Ben parmağımla ay’a işaret ettiğimde, aptallar parmağıma bakarlar.” Kâinattaki her nesne onu işaret ediyor. Eski kitaplar onu müjdelemiş, geçmiş peygamberler onun geleceğini ...

RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNDÜREN NÜKTELER

RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNDÜREN NÜKTELER

Üstad’ın, diğer canlılara gösterdiği önemi anlatan bir örnek: Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar (sinekler), o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştü’ye (talebesi) dedim...