Etiket: risalei nur

40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılan kimdir?

:::::::::: RASTGELE SORU ::::::::::   Sahabeler ve Tâbiînler, ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet, yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücuddan hâsıl olan bir hâtem-i velâyet nev’înde alınlarında sikkeler görünecek. A) İmam-ı Azam Ebu Hanife B) İmam-ı Zeynelabidin C) İmam-ı Ali D) Taus-u Yemeni E) İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki

Yazının Devamı

İktisat Risalesi-7

On Dokuzuncu Lem’a İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا Şu âyet-i kerîme, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarîh suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Kaynak: Bu Ses Dosyası Hizmet Vakfı tarafından hazırlanmış ve seslendirilmiştir. Yedinci Nükte İsraf, […]

Yazının Devamı

“Beşer kendi ef’âlinin hâlıkıdır” hükmünü kabul eden mezheb hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: A) Mutezile B) Cebriye C) Mürcie D) Eşariye E) Maturidiye

Yazının Devamı

İktisat Risalesi-6

On Dokuzuncu Lem’a İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا Şu âyet-i kerîme, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarîh suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Kaynak: Bu Ses Dosyası Hizmet Vakfı tarafından hazırlanmış ve seslendirilmiştir. Altıncı Nükte İktisat […]

Yazının Devamı

Aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru değildir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Meselâ, gayet zengin bir zâtın irsiyetinden, evlâtlarının birine yirmi batman gümüş ile dört batman altın veriliyor. Diğerine beş batman gümüş ile beş batman altın veriliyor. Öbürüne de üç batman gümüş ile beş batman altın verilse, elbette âhirdeki ikisi çendan kemiyeten az alıyorlar, fakat keyfiyeten ziyade alıyorlar. A) Akrebiyetin inkişafı, kurbiyetten daha […]

Yazının Devamı

İktisat Risalesi-5

On Dokuzuncu Lem’a İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا Şu âyet-i kerîme, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarîh suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Kaynak: Bu Ses Dosyası Hizmet Vakfı tarafından hazırlanmış ve seslendirilmiştir. Beşinci Nükte Cenab-ı […]

Yazının Devamı