Etiket: suud

Vehhabilik -15

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Dini Zihniyeti-1: İhvan’ın dini zihniyeti ve uygulamaları, tamamıyla Vehhabilik fikriyatı ve davranış kalıplarıyla şekil almiştir. 1918 ve 1920’de baskıları yapılarak Necd kasabalarında ve bedeviler arasında dağıtılan Muhammed Bin Abdülvehhab’a ait el-Usulü’s-Selase ve Edilletuha adlı risale  vehhabiliğin İhvan’in bünyesinde bölgede tekrar canlanışa geçmesinde önemli bir araç işlevi görmüştür. İhvan’ın eğitim […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -14

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud İhvan’ın Yapısı: İhvanın Taif eski valisi Muhammed es-Sehabie göre İhvan, göçebelikten İslama hicret eden ve başörtülerinin üzerindeki ikalleri çıkarıp sarık sararak bu dönüşümlerini gösteren kimselerdir. (42- Kostiner, Joseph, “The Making of Saudi Arabia 1916-1936: Ffrom Cheieftaincy to Monorchical State, New York & Oxford,1993,s.41) Sehabinin İhvanı bu şekilde tanımlaması, kıyafet biçiminin […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -13

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Hicrelerde Hayat İlk İhvan hicresi olan Ertaviyye bir kaç yıl içinde hızla gelişerek nüfus bakımından neredeyse başkent Riyad’a yetişecek bir büyüklüğe ulaştı. İlk hicrenin kuruluşundan itibaren on beş yıl içinde hicrelerin toplam sayısının iki yüzü aştığı tahmin edilmektedir. Hicrelerin çoğu Necd sınırları içinde bulunmasına rağmen Basra Körfezine, güneyde Rubu’l-Hali sınırlarına, kuzeyde […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -12

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan İhvan Teşkilatının Örgütlenmesi: Göç etmek anlamına gelen hicre kelimesi, İhvan mensuplarının iskan yerlerinin ismi olarak kullanılmıştır. Kelimenin çoğulu, hucer şeklindedir. Anlaşılacağı gibi bu isim, dini bir kavram olan hicret kelimesiyle yakın alakalıdır. İhvan’ın, kuruluşunun ilk yıllarında eğitim ve davet için kabilelere dağıttığı Muhammed Bin Abdülvehhab’a ait olan risalede hicret kavramının üzerinde […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -11

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan İlk İhvan Yerleşimlerinin Oluşumu ve Hedefler; 1912 yılına gelindiğinde, Abdülaziz İbn Suud Necd’in tamamını kontrol altına almış durumdaydi.Ele geçirilen kasabaların halkları, İbn Suud’a bağlılıklarını sunmak suretiyle,ortak düşmana karşı kendi topraklarını savunma sorumluluğunu da üzerlerine almış oluyorlardı, itaat altına alınan bedevi kabileler de, gerektiğinde böyle bir savunmada veya karşı saldırıda güçleri ölçüsünde […]

Yazının Devamı

Vehhabilik -10

Nurdanhaber – Mehmet Nuri Turan Suud, İngiltere Yakınlaşması: Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte Kasım 1914’den itibaren Osmanlı ve İngiltere arasında bir resmi savaş durumu başlamış oluyordu. Bu arada bir Osmanlı heyeti, İngilizlere karşı Arabistan’da bir müslüman ittifakı oluşturmak için görüşmelerde bulunmak üzere Riyad’a geldi. Osmanlı, Suudileri, Reşid oğulları’nı, Mekke şerifi’ni ve Yemen’in […]

Yazının Devamı