SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

O Sözler bütün marifet şemsidir Sözüm doğrudur, bir teellüf değil

O Sözler bütün marifet şemsidir Sözüm doğrudur, bir teellüf değil

Nurdanhaber – Haber Merkezi   [Sözler’in tebyizinde kıymetdar hizmeti sebkat eden muallim Ahmed Galib’in fıkrasıdır.] “Elde Kur’an gibi bürhan-ı hakikat varken ...

Herşey ya Hakikaten Güzeldir, ya Bizzât Güzeldir veya Neticeleri İtibariyle Güzeldir

Herşey ya Hakikaten Güzeldir, ya Bizzât Güzeldir veya Neticeleri İtibariyle Güzeldir

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Yedinci Mes’elenin Hâtimesidir [Sekiz inayet-i İlahiye suretinde gelen işarat-ı gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve...

Mahrem bir suale cevab

Mahrem bir suale cevab

Nurdanhaber – Haber Merkezi Mahrem bir suale cevabdır [Şu sırr-ı inayet eskiden mahremce yazılmış, Ondördüncü Söz’ün âhirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamış...

Şu zamanın yaralarına devadır

Şu zamanın yaralarına devadır

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Altıncı İşaret: Şimdi bence kat’iyyet peyda etmiştir ki; ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyl...

Risale-i Nur, İmanın En Derin Meselelerini Beyan ve İsbat Eder

Risale-i Nur, İmanın En Derin Meselelerini Beyan ve İsbat Eder

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Üçüncü İşaret: Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeyi hattâ en muannide karşı dahi parlak bir surette isbatı, çok kuvvetli bi...

Bütün Şerefi ve Ganîmeti Çavuşa Vermek Zulümdür

Bütün Şerefi ve Ganîmeti Çavuşa Vermek Zulümdür

Nurdanhaber – Haber Merkezi   İşte geçmiş yedi esbaba binaen, küllî birkaç inayet-i Rabbaniyeye işaret edeceğiz. Birinci İşaret: Yirmisekizinci Mektub’un Sekizinci Mes’elesinin ...