Kategori: Günün Dersi

Şeytan Onun Aklını Elinden Alır, Sonra İnkârı Ona Yutturur

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Şeytan döndü, dedi: – Nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur’anı ve Muhammed’i inkâr ettirdim ve kandırdım. Elcevab: Evvelâ, gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadardır denilebilir. Sâniyen: Hem tebaî ve sathî bir nazarla bakılsa, gayet […]

Yazının Devamı

Şeytan Uzaktan Baktırmakla Aldatıyor

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Şeytan yine döndü, dedi ki: Kur’anın mesaili gibi çok zâtlar o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için, bir beşer, din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur’anın nuruyla dedim ki: Evvelâ, dindar bir adam din muhabbeti için “Hak böyledir. Hakikat budur. Allah’ın emri böyledir.” der. Yoksa, […]

Yazının Devamı

Kur’an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cinn ve inse mürşiddir

Nurdanhaber – Haber Merkezi    Şeytan döndü ve dedi: – Kur’an beşer kelâmına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek, beşer kelâmıdır. Eğer Allah’ın kelâmı olsa; ona yakışacak, her cihetçe hârikulâde bir tarzı olacaktı. Onun san’atı nasıl beşer san’atına benzemiyor, kelâmı da benzememeli? Cevaben dedim: – Nasılki Peygamberimiz (A.S.M.) mu’cizatından ve hasaisinden başka, ef’al ve ahval ve […]

Yazının Devamı

Bîtarafane Muhakeme, Muvakkaten Bir Dinsizliktir

Nurdanhaber – Haber Merkezi Yirmialtıncı Mektub (Şu Yirmialtıncı Mektub, birbiriyle münasebeti az dört mebhastır.) Birinci Mebhas بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Hüccet-ül Kur’an Aleşşeytan ve Hizbihî İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden Birinci Mebhas; bîtarafane […]

Yazının Devamı

Bütün Envâ-ı Hakaikte “Üstad-ı Küll” ..?

Nurdanhaber – Haber Merkezi   (Yirmi Dördüncü Mektub’un İkinci Zeyli) ..devam Hâtime Madem şu kâinatın Hâlıkı, her nev’de bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve câmi’ halkedip, o nev’in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki ism-i a’zam tecellisiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halkedecek. Esmasında bir ism-i a’zam olduğu gibi, masnuatında da […]

Yazının Devamı

Allah’ın Muhabbeti, Mahlukatın Muhabbetine Benzemez

Nurdanhaber – Haber Merkezi (Yirmi Dördüncü Mektub’un İkinci Zeyli) ..devam ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Mi’raciyedeki maceralar, malûmumuz olan manalarla, o kudsî ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler; birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvî ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır ve kabil-i tabir olmayan bazı manalara birer kinayedir. […]

Yazının Devamı