SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-52

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-52

Halil İbrahim’in Risale-i Nur’a hitaben yazdığı bir fıkradır اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الرِّسَالَةِ النُّورِيَّةِ Şümus-u Kur’an’ın envarlarından in’ikas eden ecram-ı ulviye, seyyarat ve sevabit-i kevk...

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-51

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-51

Hulusi Bey’in bir fıkrasıdır Lâhika’nın bu defa irsal buyurulan kısmını aldım. Lehü’l-hamd kudsî vazifede istihdamımız devam ediyor. Hakikaten insan, seyyidinin mütenevvi hizmetler arasında böyle nurl...

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-50

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-50

Emin ve Feyzi’nin Isparta’daki kardeşlerine yazdığı bir fıkradır Evet, Isparta’da bulunan kardeşlerimizin haber verdikleri bu ehemmiyetli hâdise-i taarruziyeye teşebbüs vukuu zamanında muhaberemiz kes...

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-49

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-49

Hâfız Mustafa’nın bir fıkrasıdır Aziz Üstadım! O cereyanın hücumu anında köyümüzde nahiye müdürü ve daha zahiren mühim memurlar bulunduğu halde, şifahen isimlerimizle ihbar edip taharri ettirmek isted...

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-48

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-48

Latîf bir tevafuka işaret eden bir fıkradır Otuz altı yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali’nin fevkalâde takdirine mazhar olan Otuz İkinci Söz’ün kendi kendine gelen beş bin yedi yüz on beş (5715) tevafuku,...

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-47

Risale-i Nur’dan Bir Kısım Güzel Mektuplar-47

Isparta’ya gönderilen bir fıkradır Risaletü’n-Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirdlerden tam ve hâ...