Kategori: Bilgi Yarışması

Kavramların doğru ifade edilebilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Acaba âciz ve muavenete muhtaç insanlardaki âmiriyet ve hâkimiyetin bir gölgesi, bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men’etmeyi ve hâkimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklâliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra (1) istiğna-yı mutlak rububiyet derecesinde ve (2) âmiriyet-i mutlaka ulûhiyet derecesinde ve (3) istiklâliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde […]

Yazının Devamı

Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa’d bin Muaz’ın ortak yönleri nedir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa’d bin Muaz’ın Müslüman olmalarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir? A) Resulullah’ın(sav) huzurunda Müslüman olmuşlardır. B) Mekke’de Müslüman olmuşlardır. C) Medine’de Müslüman olmuşlardır. D) Resulullah’ı öldürmeyi planlarken hidayet bulmuşlardır. E) Kur’an’ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmuşlardır.

Yazının Devamı

Özellikleri sıralanan Allah’ın icadı hangi seçenekte yazılmıştır?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: I- Allah’ın iki tarzda icadından biridir. II- Hiçten, yoktan vücud vermektir. III- Varlıklara lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline vermektir. Yukarıda özellikleri sıralanan Allah’ın icadı hangi seçenekte yazılmıştır? A) Terkip B) İnşa C) Sun’ D) Halk E) İbda  

Yazının Devamı

Yahudi kabileleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz(sav) Medine’ye hicret ettiği zaman, orada yaşayan Yahudi kabileleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yahudiler faiz ve rehin işlemlerini yaparak ticareti ellerinde tutuyordu. B) Dinleri ve kültürleriyle Medine’de üstünlük taslıyorlardı. C) Kaynuka oğulları daha çok çiftçilikle uğraşırken diğer kabileler kuyumculuk ve ticaretle uğraşırlardı. D) Medine nüfusunun yarıya […]

Yazının Devamı

Hangisi, Avrupa ile İslâm Dünyasının farklılıklardan biri değildir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Avrupa ile İslâm Dünyasının tesettür meselesinde farklılıklardan biri değildir? A) Düello B) Memalik-i harre C) Derd-i maişet meşgalesi D) Tabiatların barid ve camid oluşu E) Seriütteessür ve hassas tabiatlar  

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber Efendimiz’in doğum tarihidir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz’in doğduğu yer ve Miladi takvime göre doğum tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gün Ay Yıl Doğum Yeri A) 20 Nisan 570 Mekke B) 21 Nisan 571 Medine C) 20 Nisan 571 Mekke D) 21 Nisan 570 Medine E) 20 Mayıs 571 Mekke  

Yazının Devamı