Kategori: Günün Risale-i Nur Sorusu

Kavramların doğru ifade edilebilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Acaba âciz ve muavenete muhtaç insanlardaki âmiriyet ve hâkimiyetin bir gölgesi, bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men’etmeyi ve hâkimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklâliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra (1) istiğna-yı mutlak rububiyet derecesinde ve (2) âmiriyet-i mutlaka ulûhiyet derecesinde ve (3) istiklâliyet-i mutlaka ehadiyet derecesinde […]

Yazının Devamı

Özellikleri sıralanan Allah’ın icadı hangi seçenekte yazılmıştır?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: I- Allah’ın iki tarzda icadından biridir. II- Hiçten, yoktan vücud vermektir. III- Varlıklara lâzım her şeyi de hiçten icad edip eline vermektir. Yukarıda özellikleri sıralanan Allah’ın icadı hangi seçenekte yazılmıştır? A) Terkip B) İnşa C) Sun’ D) Halk E) İbda  

Yazının Devamı

Hangisi, Avrupa ile İslâm Dünyasının farklılıklardan biri değildir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Avrupa ile İslâm Dünyasının tesettür meselesinde farklılıklardan biri değildir? A) Düello B) Memalik-i harre C) Derd-i maişet meşgalesi D) Tabiatların barid ve camid oluşu E) Seriütteessür ve hassas tabiatlar  

Yazının Devamı

Misal hangi tevhid hakikatini ispat etmek için verilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Acaba bir saatçi, saatin çarklarını yapsın; sonra saati çarklarla tertib edip tanzim etsin, daha mı kolaydır? Yoksa hârika bir makineyi, o çarklar içinde yapsın; sonra saatin yapılmasını o makinenin camid ellerine versin, tâ saati yapsın, daha mı kolaydır? Acaba imkân haricinde değil midir? Yukarıdaki misal hangi tevhid hakikatini ispat etmek […]

Yazının Devamı

Tabiatın müstakil bir kadîr telâkki etmek gibi özelliklerden hangilerini taşımaması gerekir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Sultan-ı Ezel ve Ebed’in hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası olan şu âleme ve o Mabud-u Ezelî’nin muntazam bir mescidi olan şu kâinata; mahz-ı vahşet olan, inkârlı fikr-i tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezelî’nin hikmetinden gelen nizamat-ı kâinatın manevî kanunlarını, birer maddî madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanin-i […]

Yazının Devamı

Hangisi Üstad’ın yaptığı değişikliklerden biri değildir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı hürriyet;  Çalış idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten. Bediüzzaman Said Nursî, “Hürriyet perdesi altında müdhiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık” dediği yukarıdaki söz üzerinde bazı değişiklikler yaparak kendi hissiyatına tercüman kılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi onun yaptığı değişikliklerden biri değildir? A) “hürriyet” yerine […]

Yazının Devamı