SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

İfadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür?

İfadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ulaşmak mümkündür?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye vardır. Bu ifadeden aşağıdaki seçeneklerdeki hangi sonuca ...

Lezzetli yiyecekleri tercih ederken sahip olunması gereken ahlâkî özellikler nedir?

Lezzetli yiyecekleri tercih ederken sahip olunması gereken ahlâkî özellikler nedir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenci...

İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran maniler neden kısa kesilmiştir?

İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran maniler neden kısa kesilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: İhlâs Risâlesi’nde ihlâsı kıran manilerin geri kalanı, hangi Risâleye havale edilerek kısa kesilmiştir? A) Rumuzat-ı Semaniye B) Hücumat-ı Sitte C) İşarat-ı ...

Marifetullah şahidi ve bürhanı,hangi unsura benzetilmiştir?

Marifetullah şahidi ve bürhanı,hangi unsura benzetilmiştir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi...

Tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka su çıkarmak san’atını kim öğretmiş?

Tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahlûka su çıkarmak san’atını kim öğretmiş?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Evet, Cevvad-ı Mutlak (Celle Celaluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. (1) Onunla evamir-...

Hangisi paragrafta bahsedilen şakirdlerin en büyüklerinden biridir?

Hangisi paragrafta bahsedilen şakirdlerin en büyüklerinden biridir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Kur’ân, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlâhiyenin cilvelerini göster...