Kategori: Günün Siyer-i Nebi Sorusu

Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa’d bin Muaz’ın ortak yönleri nedir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Hz. Ömer, Useyd bin Hudayr ve Sa’d bin Muaz’ın Müslüman olmalarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir? A) Resulullah’ın(sav) huzurunda Müslüman olmuşlardır. B) Mekke’de Müslüman olmuşlardır. C) Medine’de Müslüman olmuşlardır. D) Resulullah’ı öldürmeyi planlarken hidayet bulmuşlardır. E) Kur’an’ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmuşlardır.

Yazının Devamı

Yahudi kabileleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz(sav) Medine’ye hicret ettiği zaman, orada yaşayan Yahudi kabileleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yahudiler faiz ve rehin işlemlerini yaparak ticareti ellerinde tutuyordu. B) Dinleri ve kültürleriyle Medine’de üstünlük taslıyorlardı. C) Kaynuka oğulları daha çok çiftçilikle uğraşırken diğer kabileler kuyumculuk ve ticaretle uğraşırlardı. D) Medine nüfusunun yarıya […]

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber Efendimiz’in doğum tarihidir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz’in doğduğu yer ve Miladi takvime göre doğum tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gün Ay Yıl Doğum Yeri A) 20 Nisan 570 Mekke B) 21 Nisan 571 Medine C) 20 Nisan 571 Mekke D) 21 Nisan 570 Medine E) 20 Mayıs 571 Mekke  

Yazının Devamı

Açıklamada İslam davetinin hangi yönünün önemi üzerinde durulmuştur?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: “İslam’a vakıf olan ve karşısındakilerin toplumsal yapısını ve psikolojisini dikkate alarak davetini yürüten Mus’ab (ra) kılıcını çekip kendisini öldürmeye gelen öfkeli ve haşin insanları teskin etmesini bilmiş, onları oturtup hikmetle ve tatlı dille davet etmiş, Müslüman olmalarına vesile olmuştur.” Yukarıdaki açıklamada İslam davetinin hangi yönünün önemi üzerinde durulmuştur? A) İslam’a […]

Yazının Devamı

Mekkeli müşriklerin putlarıyla ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: İnsanlar, tevhitten saptıkları her dönemde, isimleri ve cisimleri farklı olsa da kendilerine tapacak putlar oluşturmuşlardır. Hanif dininden sapan Mekkeli müşrikler de aşırıya gitmiş, edindikleri çeşitli putlarla kendisinden başka ilah olmayan Allah’a ortak koşmuşlardır. Aşağıda Mekkeli müşriklerin putlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Müşriklerce ilahların anası denilen Lat putu […]

Yazının Devamı

Peygamberimizin’in, kendisini Yemen’in Cened bölgesine gönderirken tavsiyelerde bulunduğu sahabe kimdir?

:::::::::: RASTGELE ÖRNEK SORU :::::::::: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, ürkütmeyin. Tevazu gösterirsen Allah seni yüceltir. İyice bilmeden hüküm verme. Sorunlu konuları ehline sor ve ondan sonra kararını ver.” Peygamber Efendimiz’in (sav), kendisini Yemen’in Cened bölgesine görevli olarak gönderirken yukarıdaki tavsiyelerde bulunduğu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Muaz b. Cebel B) Amr b. As C) Usame b. Zeyd […]

Yazının Devamı