Kategori: Günün Siyer-i Nebi Sorusu

Ebrehe’nin yaptırdığı kilisenin ismi nedir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Yemen valisi Ebrehe insanların Kâbe’yi ziyaret etmesinden çok rahatsızdı. Bu nedenle altından, gümüşten ve değerli eşyalardan bir kilise yaptırdı. Amacı insanların Kâbe’ye gitmesini engellemekti. Ebrehe’nin yaptırdığı bu kilisenin ismi nedir?  C) Ravza  A) San’a  B) Kulleys  D) Mescid [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Hangisi Hz. Ebubekir’in gayretleriyle Müslüman olmamıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ebubekir’in(ra) gayretleriyle Müslüman olanlardan değildir?  D) Sad b. Muaz  C) Talha b. Ubeydullah  A) Osman b. Affan  B) Sad b. Ebi Vakkas [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Hangi sahabe müşriklerin karşısına çıkmamıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Arap geleneğinde savaşı iyice kızıştırıp heyecan oluşturmak için bazı savaşçılar öne çıkıp birbirlerine meydan okurlardı. Bedir Savaşı’nda da üç müşrik öne çıkıp Müslümanlara meydan okumuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu müşriklerin karşısına çıkan sahabelerden biri değildir?  A) Hz. Hamza  B) Hz. Cafer  D) Hz. Ali  C) Hz. Ubeyde [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Peygamberimiz hangi sebeple Hira mağarasına çekilmiştir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav), Hira Mağarası’nda yalnızlığa çekilme sebeplerinden biri değildir?  B) İçki ve zinanın artması  C) Putlara tapmanın artması  A) Haksızlık ve zulmün artması  D) Sahabelerin sıkıntılarının artması [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Hangisi Peygamber Efendimiz’in çocuklarla ilgili davranışı değildir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in çocuklarla ilgili davranış ve tavsiyelerinden biri değildir?  B) Çocukların başlarını okşamak, onlara hayır dualarda bulunmak.  C) Çocukların yüzme ve güreş gibi tehlikeli sporları öğrenmesini engellemek.  A) Çocuğu olanın, onunla çocuk olması  D) Bir babanın çocuğuna güzel ahlakı miras bırakması [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Peygamberimiz’e hizmet eden sahabe hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz Medine’ye geldiği zaman, herkes O’na bir şeyler hediye etti. Ancak hediye edecek bir şeyi olmayan Ümmü Süleym, daha sekiz-on yaşlarındaki oğlunun elinden tutup Peygamber Efendimiz’e getirdi. “Ya Resulallah, benim bu oğlumdan başka sana hediye edecek bir şeyim yok.” diyerek oğlunu Peygamber Efendimiz’in hizmetine bıraktı. Hayatı boyunca Peygamberimiz’e hizmet edip […]

Yazının Devamı