Kategori: Günün Siyer-i Nebi Sorusu

Hangisi Hayber’in Fethi’nin sonuçlarındandır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: I- Yahudi tehlikesi kesin olarak ortadan kaldırıldı. II- Medine’deki Yahudi kabileleri bu durumdan çok rahatsız oldu. III-İslam’ın gücü ve kuvveti bütün kabileler tarafından anlaşıldı. Yukarıdaki durumların hangisi Hayber’in Fethi’nin sonuçlarındandır?  D) I, II ve III  A) Yalnız I  C) I ve III  B) I ve II [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Peygamberimizin taif’teki tavrı ne olmuştur?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Sevgili Peygamberimiz(sav) Mekke’de tebliğini dinleyecek kimse bulamayınca Taif’e gitti. Oradaki halk da Peygamberimiz’in Mekke’deki durumunu bildiklerinden, O’nu dinlemedikleri gibi çocuklarını kullanarak onu taşlattılar. Bunun üzerine Dağlar Meleği gelerek: “Ya Muhammed! Allah kavminin sana söylediği sözü işitti. Senin Rabbin, kavmin hakkında istediğini bana emredesin diye, beni sana gönderdi. İstersen dağları birleştireyim (onları […]

Yazının Devamı

Mute Savaşı’yla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Mute Savaşı’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  B) Halid b. Velid’e bu savaştan sonra “Seyfullah” ismi verilmiştir.  A) Savaşın sebebi İslam elçisinin şehid edilmesidir.  C) Zeyd b. Harise, Abdullah b. Revaha, Cafer-i Tayyar gibi sahabeler şehid olmuşlardır.  D) İslam ordusu ile Sasani Devleti arasındaki ilk savaştır. [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Peygamberimizin katıldığı savaşlara ne denir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz’in katıldığı savaşlara …………, katılmadığı savaşlara da ………..… denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  A) Gazve – Seriyye  B) Cihad – Gazve  C) Seriyye – Sefer  D) Seriyye – Gazve [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Hangisi doğru bilgi vermiştir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Esma: Veda Hutbesi’nden sonra, “Bugün dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi de tamamlayıp size din olarak İslamiyet’i seçip kabul ettim.” ayeti inmiştir.(Maide-3) Halil : Peygamberimiz’in(sav) vefatına yakın yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Bunlardan iki tanesi Müseylemet’ül Kezzap ve Esved-i Ansi’dir. Bilal: Peygamberimiz(sav), çok genç yaşlardaki Usame bin Zeyd’i Yemen’e vali olarak yollamıştır. Yukarıdaki bu […]

Yazının Devamı

Peygamberimizin soyu hangi kabileden gelmektedir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Peygamber Efendimiz’in (sav) babasının soyu ………………….. kabilesinden, annesinin soyu da ………………kabilesinden gelmektedir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  D) Osmanoğulları – Vehboğulları  C) Haşimoğulları – Zühreoğulları  B) Zühreoğulları – Vehboğulları  A) Vehboğulları – Zühreoğulları [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı