Kategori: Nur Dünyası

Risale-i nur’u herkes izah edebilir mi?

SUÂL: Risâle-i Nûr’u herkes izah edebilir mi? CEVAB: İzah işi Dad-ı hakdır. Risâle-i Nûr hizmetinde olanlara âcil bir mükafattır. Sünuhat-ı kalbiye nev’îndendir. İzah herkese mümkündür, diyemem. Nûrlarla iştigàl edenlere ilhamat nev’indendir. İzah için bir arzû olursa Risâle-i Nûr eczalarında yeri olmayan, mes’elelere muhalif bir izah yapılmamalıdır. Ya’ni Risâle-i Nûr külliyatıyla eczasını izah etmek kaidesine imtisal […]

Yazının Devamı

Üstad’a eziyet eden komiserin akibeti..!

Nurdanhaber-özel haber Emin Bey, Şark aşiret beylerinden. Kastamonu’da Bediüzzaman’a hizmet etmişti. l943’de Denizli’de dokuz ay mevkuf kaldı. O da diğer Nur talebeleri gibi berâat etti. l967 yılında Van’da bir trafik kazasında yanarak şehid oldu. Aziz şehid Emin Bey Memleketi olan Van’da ona Yemen Bey diyorlar. Üstad’ı Emin Bey olarak değiştirmişti. ismini. Nur talebeleri de Çaycı […]

Yazının Devamı

Hulusi Yahyagil günümüz meselelerine Risale-i Nur’dan cevap veriyor

Nurdanhaber merkezi-özel haber Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen sorulup araştırdıkları bir mes’eledir. Ben de Külliyyât’ta bulduğum cevâblardan az bir kısmını […]

Yazının Devamı

Mustafa Sungur ağabey son yolculuğuna uğurlandı

Dün hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman’ın talebelerinden ve ‘nur kahramanı’ olarak tanınan Mustafa Sungur, son yolculuğuna uğurlandı.

Yazının Devamı