Kategori: Nur Dünyası

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

Risale-i Nur hizmetinin ayırt edici özelliği, Risale-i Nur’un okunması ve okutulmasıdır. İslâmî hizmetler  elbette ki Risale-i Nur hizmetinden ibaret değildir; bu dine hizmet etmenin  daha başka pek çok yolları vardır ve insanlar kendi mizaç ve anlayışlarına göre bu yollardan birini kendileri için seçerler. Risale-i Nur hizmeti ise, Risale-i Nur vasıtasıyla imana ve Kur’ân’a hizmet etmek […]

Yazının Devamı

Ali Ulvi Kurucu: O gencin mektubu gönlümü yaktı

Nurdanhaber-Ömer Özcan ATIF URAL Atıf Ural 1933 Kars doğumludur… 1966 senesinde 33 yaşında iken vefat etmiştir… Merhum Atıf Ural, Hz. Üstad’ın talimatıyla, Risale-i Nur eserlerinin, 1956 senesinden itibaren, matbaalarda yeni harflerle Ankara’da ilk defa basımını yapan ağabeyimizdir… 33 senelik kısa ömrüne çok büyük, çok şerefli tarihi hizmetleri sığdıran efsanevî bir kahramandır o… Hatıraların tamamı okunup […]

Yazının Devamı

Risale-i nur’u herkes izah edebilir mi?

SUÂL: Risâle-i Nûr’u herkes izah edebilir mi? CEVAB: İzah işi Dad-ı hakdır. Risâle-i Nûr hizmetinde olanlara âcil bir mükafattır. Sünuhat-ı kalbiye nev’îndendir. İzah herkese mümkündür, diyemem. Nûrlarla iştigàl edenlere ilhamat nev’indendir. İzah için bir arzû olursa Risâle-i Nûr eczalarında yeri olmayan, mes’elelere muhalif bir izah yapılmamalıdır. Ya’ni Risâle-i Nûr külliyatıyla eczasını izah etmek kaidesine imtisal […]

Yazının Devamı

Üstad’a eziyet eden komiserin akibeti..!

Nurdanhaber-özel haber Emin Bey, Şark aşiret beylerinden. Kastamonu’da Bediüzzaman’a hizmet etmişti. l943’de Denizli’de dokuz ay mevkuf kaldı. O da diğer Nur talebeleri gibi berâat etti. l967 yılında Van’da bir trafik kazasında yanarak şehid oldu. Aziz şehid Emin Bey Memleketi olan Van’da ona Yemen Bey diyorlar. Üstad’ı Emin Bey olarak değiştirmişti. ismini. Nur talebeleri de Çaycı […]

Yazının Devamı

Hulusi Yahyagil günümüz meselelerine Risale-i Nur’dan cevap veriyor

Nurdanhaber merkezi-özel haber Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen sorulup araştırdıkları bir mes’eledir. Ben de Külliyyât’ta bulduğum cevâblardan az bir kısmını […]

Yazının Devamı

Mustafa Sungur ağabey son yolculuğuna uğurlandı

Dün hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman’ın talebelerinden ve ‘nur kahramanı’ olarak tanınan Mustafa Sungur, son yolculuğuna uğurlandı.

Yazının Devamı