Kategori: Günün Risale-i Nur Sorusu

“İhlâsı kazanmanın en müessir bir sebebi” hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: “İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi” aşağıdakilerden hangisidir? A) Takva B) Tûl-i emel C) Tevehhüm-ü ebediyet D) Rabıta-ı mevt E) Tefani [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

Sükûnet ve emniyet veren duânın ismi nedir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: İlk telif edildiği zaman 17. Lem’a olan Zühre Risâlesinde yer alıp, daha sonra müstakil hale gelen Risâleler, aşağıdaki hangi seçenekte yer almıştır? A) 20 – 21 – 23 B) 21 – 22 – 23 C) 20 – 21 – 22 – 23 D) 20 – 21 – 22 – 23 – […]

Yazının Devamı

Sükûnet ve emniyet veren duânın ismi nedir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: İçinde Ferd, Hayy, Kayyum, Adl, Hakem ve Kuddüs ism-i Azamları geçen on dokuz harfli ve on dokuz âyetli, sükûnet ve emniyet veren bir duânın ismi nedir? A) Sekine B) Celcelûtiye C) Hülâsatü’l Hülâsa D) Delaili’n-Nur E) Evrad-ı Kudsiyye [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

“Sikke-i ulya”yı gösteren kutsî kelime hangisidir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: “Bismillahirrahmanirrahîm”in bir cilvesini şöyle gördüm ki: Kâinat sîmasında, arz sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var.  İnsanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re’fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden “sikke-i ulya”yı gösteren kutsî kelime aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) La ilahe illallah B) Allahu […]

Yazının Devamı

Paragraftaki sorunun sırrını ve hikmetini hangi cümle izah etmez?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Kur’ân-ı Hakîm’de ehl-i dalâlete karşı azîm şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belâgatına ve üslûbundaki itidaline ve istikametine münasib düşmüyor. Âdeta âciz bir adama karşı, orduları tahşid ediyor. Ve onun cüz’î bir hareketi için, binler cinayet etmiş gibi tehdid ediyor. Ve müflis ve […]

Yazının Devamı

40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılan kimdir?

:::::::::: RASTGELE SORU ::::::::::   Sahabeler ve Tâbiînler, ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet, yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücuddan hâsıl olan bir hâtem-i velâyet nev’înde alınlarında sikkeler görünecek. A) İmam-ı Azam Ebu Hanife B) İmam-ı Zeynelabidin C) İmam-ı Ali D) Taus-u Yemeni E) İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı