Kategori: Risale-i Nur

Daha Fazla istifade için Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız?

Nurdanhaber-Haber Merkezi Risale-i Nur, Kur’an-ı Kerim’in harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır. Okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz: • Başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak. • Az da olsa her gün okumak. • Küçük Sözler, Yirmi Üçüncü Söz,  Haşir Risalesi gibi […]

Yazının Devamı

Hadis-i Şerifleri inkar edenlere Risale-i Nurdan Cevap

Nurdanhaber-Haber Merkezi Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur’dan cevap varmıdır? Bu sorunun cevabını Risale-i Nur’un her yerinde açıkça veya zımnen veya işareten görmek mümkündür. Hadisler konusunda tereddüdü olanların öncelikle iman hakikatlerini ve islamiyet esaslarını tahkiki bir surette okumasını ve benimsemesini tavsiye ederiz. Peygamber Efendimiz (asv)’in hayatına uymak her Müslümanın görevidir. Buna göre, Peygamber Efendimiz (asv)’e uymak demek, onun hayatını bilmek […]

Yazının Devamı

Risale-i Nurlar ne için yazılmış, Üstad’ın hedefi nedir, ne için mücadele etmiştir?

Nurdanhaber-Haber Merkezi Risale-i Nurlar ne için yazılmış, Üstad’ın hedefi nedir, ne için mücadele etmiştir? Bu soruya en birinci muhatap, bu eserlerin sahibi olan Bediüzzaman’dır. O na soralım ve bakalım ne cevap verecektir. Şualar adlı eserde şöyle diyor: “Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu […]

Yazının Devamı

Risaleler nasıl okunmalı? Üstad’ın “…Gazete gibi okumayınız.” tavsiyesini nasıl anlamalıyız?

  Nurdanhaber-Haber Merkezi Bilindiği gibi Nur Risaleleri ne sadece akla, ne de yalnız kalbe hitap etmeyip her ikisinin de hissesini verir. Bazı risaleler, Üstad’ın da ifadesiyle “akıldan ziyade kalbe nazırdır.” Bazıları da bunun aksi mahiyettedir. “Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif a’saba, muhtelif […]

Yazının Devamı

Uhud, Huneyn ve Sulh-u Hudeybiyenin Hakiki Manaları

Nurdanhaber-Özel Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sahabelerin başlarına gelen zahiri İslam aleyhindeki Sulh-u Hudeybiye, Uhud ve Huneyn Gazvelerinin hakikattaki güzel neticelerini Lem’alar isimli eserin yedinci lem’asında şöyle izah etmektedir. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ifade ediyor ki: Sulh-u Hudeybiye, çendan zâhirî İslâm aleyhinde görülmüş ve Kureyşîler bir derece galip görünmüş olduğu halde, mânen, Sulh-u Hudeybiye […]

Yazının Devamı

Üç Aylar Bu Gece Regaib Kandili İle Başlıyor

Nurdanhaber-Özel Bu gece Regaib Kandilini idrak ederken uhrevi olarak çok kazançlı olan üç aylara da girmiş olacağız.Bu vesile ile Regaib Kandili ile ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir mektubunu takdim ediyoruz. Aziz kardeşlerim, Size iki pusulayı Leyle-i Regaip’ten altı saat evvel yazdım. “Hizbü’n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan […]

Yazının Devamı