Kategori: Şairler

Nedîm’in gazel-i bâ-kemâline tanzîr-i bî-kemâl

Nedîm’in gazel-i bâ-kemâline tanzîr-i bî-kemâl Murâdın anlarız ol fitnenin, iz’ânımız vardır; Hatab sûkunda esnâfız, o nev’ mîzânımız vardır. Siyâset bilmeziz ammâ, ne mâhir kimseler gördük; Fırıldak-veş döner dâim bizim perrânımız vardır. Ne söz söylerse ardından hemân zıddıyla şerh eyler; üyük sür’atle birden çark eden kapdânımız vardır. O, boş bir kın taşır; gûyâ, kılıç varmış derûnunda… […]

Yazının Devamı

Milletin Meclisi’ne Saygı

Milletin Meclisi’ne Saygı İşimiz değildir siyaset bizim; Zorla gözümüze sokulur lakin… Meclis’te oturum sanki bir filim, Komedi sahnesi: geçmiyor sakin. Vatandaş ne ister, vekil ne yapar? Kötü misal olur hareketleri. Merkeze uyarak sokak da sapar; İstikamet kalmaz, halk gider geri. Biz, sizden ders alıp öğreneceğiz: Birlikte kardeşçe nasıl yaşanır? Böyle bayağıca davransanız siz, Dünya – […]

Yazının Devamı

BİLMİYORUM!

BİLMİYORUM Nedir, Rabb’im, rûhumdaki bekleyiş? Neyi, bilmem, gönlümdeki özleyiş? Neden içimdeki sonsuz heyecân? Rûhumda, kalbimde ne kıpırdanan? Mevsimler değişir, yıllar değişir; Kafamda bin fikir büyür, gelişir. Her gün başkalaşır ümit çiçeği. Bildir bana, Rabb’im, bildir gerçeği! Her dem tatlı değil yaşamak, neden? En güzel yerinde isteriz birden Bir başka âleme bırakıp gitmek; Başka yüzler görmek, […]

Yazının Devamı

HÜSN-Ü AHLAK

HÜSN-Ü AHLAK Bütün ilim, kemalat, hüsn-ü ahlak içindir; Yoksa ondan bir eser, ya sa’yin ne içindir? İyi olmak istersen ahlakını düzelt sen; Bil ki, bi’set-i Nebi hüsn-ü ahlak içindir.   Hüsn-ü ahlak yüceltir insanı kemalata; Şan ü şeref götürmez insanı hakikata. İnsan olmak gayemdir demek istiyor isen, Yapış hüsn-ü ahlaka, çık yüce kemalata.   Dünya […]

Yazının Devamı

Aziz Şehitlerimize

Bu milletin sinesinde iman var: Sabit, yalçın, sarsılmaz bir dağ kadar! Her bir ferdi şehadete susamış, Azrail’i şetaretle karşılar. “Allah, millet, vatan, bayrak!” der, koşar. Mukaddesat için hemen can verir. Ummadığın kişi arslan kesilir. Konulmuştur fıtratında bu duygu; Tez zamanda kırılarak her zincir, Kalmaz asla ebediyyen bir esir. Allah’a abd olan, olmaz ki tutsak; Mümkün […]

Yazının Devamı

ŞADIRVAN

ŞADIRVAN Bu yerde geçse bir anın Sükûn bulur kanın, canın; Dolar huzurla dört yanın. Civârı hoş şadırvanın! Şırıl şırıl akar sular, Gezer sevimli kumrular Ve şâirâne duygular… Civârı hoş şadırvanın! Akan su eskiden beri Oyup nakışlı mermeri Çizer köpükden izleri. Civârı hoş şadırvanın! Minâre, kubbe komşusu; Temiz, serindir avlusu… Ta haşredek şırılda, su! Civârı hoş […]

Yazının Devamı