Kategori: Abdullah Hulusi

Risale-i Nur’a Kanaat Etmek

Şimdi gelen, okuyacağımız mektub Risale-i Nura kanaat etmenin elzem olduğunu –Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahib ve varislerine; ve hasların hasları olan olan erkan ve esaslarına– ders veriyor. Mektubun muhatabı has Nur talebeleridir. Hitab noktasında böyle bir derece hususiyet arz etmekle beraber hakikat noktasında her Nur talebesine hedefi, maksadı gösteriyor. Mektubun ikinci hususiyet noktası ise: […]

Yazının Devamı